Glöm flyget Lööf – Nu är det tåget som gäller

Krönikor/Samhälle.
Foto: Erich Westendarp

MILJÖVÄNLIGT. I framtiden kommer vi kunna flyga mer än vi gör idag utan ökande klimatpåverkan, påstod Centerpartiets ledare Annie Lööf i en intervju i Svenska Dagbladet i måndags. Det är en myt menar Roger Bydler som tycker vi borde bejaka trenden att allt fler idag istället väljer tåget.

Allt fler reser med tåg. Och då inte bara i Sverige utan även i Europa. Facebookgruppen Tågsemester är på kort tid snart uppe i 7000 medlemmar där tips och dialoger om tåg tas upp. Anledningen är förstås att allt fler inser att flygets påverkan på klimatet måste minska och att enda sättet är att vi flyger mindre.

Ska vi i Sverige bidra till att temperaturen inte stiger mer är 2 grader måste de utsläpp som vår konsumtion orsakar minska från dagens 11 ton till under 2 ton per person och år. Detta enligt Naturvårdsverket. Eftersom en resa tur och retur till New York genererar ungefär 2,5 ton utsläpp av växthusgaser per person, så är det lätt att inse flygets betydelse för vår individuella klimatpåverkan.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

Kan vi inte minska klimatpåverkan från flyget genom användning av andra bränslen eller eldrift då? Att byta ut det fossila flygbränslet mot biobränslen låter ju bra i vårt skogrika land. Men tyvärr är tillgången på biobränslen idag begränsad och skog ska användas till så mycket annat också, inte minst som kolsänka. Och ser vi på problemet i exempelvis ett europeiskt perspektiv så är tillgången på skog inte på långa vägar tillräcklig. Och vad gäller el så är energitätheten i batterier många gånger mindre än i flygbränsle, varför flygplanen blir mycket tyngre vilket alltså leder till behov av mer drivmedel.

Med dagens teknik är det därför i bästa fall inrikesflyget som på kortare sträckor kanske kan komma att drivas med el. Men tyvärr ligger det sannolikt minst två, tre decennier framåt i tiden. Dessutom tillkommer andra klimateffekter vid förbränning på hög höjd då vi flyger internationellt. Dessa fördubblar i runda tal utsläppen som sker genom bränsleförbränningen genom att kväveoxider och vattenånga bildas i den höga atmosfären. Hur vi än vänder oss är det alltså svårt att se lösningar som minskar flygets klimatpåverkan.

Det florerar också myter om att det är så mycket dyrare att åka med tåg än med flyg. När detta skrivs är lägsta pris för att flyga Stockholm – Göteborg 777 kronor och skulle man flyga om en månad kostar biljetten från 290 kronor. Med tåg kostar samma sträcka motsvarande 585 kronor och om en månad 195 kronor.

Men tiden då, är det inte mycket snabbare att flyga? Med tåg tar det 3 timmar medan själva flygtiden är 1 timme. Med tåget kommer vi anlända mitt inne i Göteborg medan incheckning, resorna till och från flygplatserna innebär att det tidsmässigt tar i stort sett lika lång tid om vi förutsätter att resmålet är centrala delarna av stan.

Vi klagar ofta på tågens punktlighet. Men inte heller här stämmer myten. Enligt den senaste statistiken från Trafikverket för november 2017 anlände 88,8 procent av alla tåg inom fem minuter efter avsatt tid. Även om inte statistiken för flyg är direkt jämförbar, så redovisade SAS 83,5 procents punktlighet. Och på just linjen Göteborg – Stockholm och omvänt var 74,7 procent av tågen i tid hösten 2017, mot 63,6 procent av flygen.

Många slutar också helt att flyga. En annan Facebookgrupp, som samlar sådana som har slutat flyga, har på kort tid fått över 1000 medlemmar. För vissa innebär detta även att det direkt påverkar deras profession. Malena Erman flyger inte längre, vilket förstås innebär att hon måste avstå från att framträda på ställen som inte kan nås på annat sätt. Två andra är idrottsprofilerna Heidi Andersson och Björn Ferry. Ferry avstår från att vara kommentator på OS i Sydkorea eftersom det kräver att han flyger dit. Paret Heidi Andersson och Björn Ferry har som mål att vara helt fossilfria 2025. Även om vi nu inte slutar helt att flyga, är minskat flygande det som ger snabbast effekt för oss som individer när vi vill minska vår klimatpåverkan.

Nu är det upp till politikernas att hjälpa oss i valet av transportmedel, att se till att flyget får bära sina kostnader, att sluta subventionera flygplatser och inte bygga några nya eller bygga ut befintliga. Och att tåget blir ett självklart sätt att transportera sig när avstånden är rimliga. Vi måste få ett transportsystem som är klimatmässigt hållbart och därför satsa på tåg och andra klimatsmarta lösningar.

ROGER BYDLER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

Sluta ducka och dalta!

”KULTURKRIGET”. ”De närmaste årens politiska svar på problemen kommer förmodligen för lång
0 0kr