Går det att sprida elitens komplexa kunskaper?

Debatt/Samhälle.
Collage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

DEMOKRATIFRÅGA. Hur fungerar samhällen där kunskapen om samhället i sig tillhör en liten elit? Kan de vara demokratiska? Är det möjligt att effektivt sprida komplex kunskap om samhällen på ett sådant sätt att det garanterar en demokratisk halt? undrar Nicklas Lundblad.

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Var tänks det djupast tankar om samhället i dag? Svaret på den frågan kan mycket väl vara ”inom finansvärlden” och det är konsekvensen av en trend som har utvecklats under ganska lång tid — trenden att använda datorer, artificiell intelligens och stora datamängder för att kartlägga marknader och att hitta sätt att tjäna pengar.

NICKLAS LUNDBLAD
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr