En high five med blod på händerna

Samhälle
Collage: Opulens. I mitten av collaget Lows teckning som nämns i artikeln.

SKÄMTTECKNING. Ett foto från mötet mellan Putin och kronprins Mohammed bin Salman får Ivo Holmqvist att minnas en politisk skämtteckning från 1939. Här berättar han om detta…

 

 

När Rysslands president Vladimir Putin och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman hälsade hjärtligt på varandra vid det storpolitiska mötet i Buenos Aires häromdagen skapade det rubriker. En händelse som gör att en gammal teckning dyker upp i mitt minne…

David Low som var född i Dunedin på Nya Zeelands sydö 1891 tog sig som tjugoåring över Tasmanska havet till Sydney, och åtta år senare vidare till England. Där blev han, med Evening Standard som bas, snabbt förra seklets skickligaste och mest träffsäkra politiska skämttecknare (som är en lätt missvisande översättning av engelskans political cartoonist — när han var som mest intensivt verksam hade man inte mycket tid över till skämt). På hans kanske mest kända teckning ses två män hälsa artigt på varandra, med kasketterna lyfta och ena handen på bröstet, i snygg koreografi som vore det en balettuppvisning.

Fortsätt

 

Kontrahenterna på denna teckning som publicerades första gången den 20 september 1939 och som tryckts om otaliga gånger sedan dess är lätta att känna igen: till vänster Hitler, till höger Stalin. De harangerar varandra belevat, med sina respektive titlar. Hitler: ”Jordens avskum, eller hur?” Och Stalin: ”Arbetarnas blodige mördare, förmodar jag?” Lows engelska läsare kanske associerade till den amerikanske journalisten H M Stanleys underskruvade replik när han mötte David Livingstone i det mörkaste Afrika: ”Dr Livingstone, I presume?”

Men jag kommer alltså att tänka på något alldeles rykande färskt och dagsaktuellt: de båda figurer som ostentativt hälsade varandra vid mötet i Buenos Aires härförleden med en ”high five”, den tramsiga seden att sträcka händerna upp i luften och slå samman handflatorna (Wikipedia påstår att några amerikanska baseballstjärnor gjorde så första gången 1977). En rysk despot och en saudiarabisk prins, båda med blod på händerna även om de just då råkade vara rentvättade: ”The Scum of the Earth, I believe? – The bloody assassin of the workers, I presume?”

IVO HOLMQVIST

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle