Porr och prostitution finns redan i barnkammaren

Debatt.
Collage: Opulens. (Bildkällor: Unsplash.com och Pixabay.com)

NYTÄNK. ”Internet skapar möjligheter för porrindustrin att nå ut på ett helt annat sätt än tidigare och vår lagstiftning har inte hunnit ses över och anpassas till vår digitala tidsålder”, skriver Anna-Maria Yasdani och Louise Sund från Tyresö kvinno- och tjejjour.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Kan vi hindra nätporren att ta sig in i barnkammaren? Vårt svar är tyvärr nej. Vi menar att det finns drivkrafter som sakta normaliserar porr och prostitution genom att byta namn på det och paketera om det. Uttryck som sugardating, poledancing, eskort, nudes eller liknande menar vi egentligen är förtäckt prostitution och normaliserad porr.

Detta menar vi är bara ett medvetet sätt för porrindustrin att vinna mark och normalisera. Vi hör många som säger att det som för tio år sedan ansågs som grov porr idag anses vara en del av ungdomskulturen. Vi läste till och med att RFSU hade gått ut med information kring hur man skulle göra om man ville utöva fisting utan att skada sig.

I varje butik på en spansk semesterort så säljs toppar och smycken för små flickor med Playboys logga och det säljs stringtrosor och sexiga bikinis i barnstorlekar, trots att ett barn knappast behöver en behå. Detta blir ännu ett sätt att sexualisera barn och något som porrindustrin både är expert på och även tjänar mycket pengar på.

Vi hör också historier om gratisporr på nätet som vänder sig till unga pojkar. Dessa porrsidor visar ofta grov våldsporr och traumatiserar dessa unga pojkar som ibland är så unga som 10-11 år. Detta blir ofta deras första kontakt med sex och påverkar förstås deras kvinnosyn och syn på sin egen och andras sexualitet som vuxna. Det skapar även ofta ett beroende av porrkonsumtion i unga år som med hjälp av traumatiseringen kräver värre och värre våldsporr för att uppnå den effekt man vill ha. Porren normaliserar våld – sex och våld blir samma sak. Vad gör detta med våra söner och döttrar?

Forskning visar att en fjärdedel av alla gymnasieungdomar ser på porr varje dag. Varje dag! Lika ofta som de äter middag, borstar tänderna och går till skolan.

Det är mycket vanligt att de som befinner sig i porr eller prostitution själva har varit utsatta för någon form av övergrepp tidigare vilket även forskningen visar. Det är därför svårt att säga att alla har ett eget val i detta sammanhang. De som exponeras i porrindustrin är ofta fattiga, har svåra trauman och har luras in i industrin av hallickar eller befinner sig där som ett resultat av trafficking. Porren är ingen fantasi, det är en verklighet! Den konsumeras, den spelas in, någon medverkar och någon tjänar pengar.

Idag vet vi att vuxna män stämmer träff med våra barn via internetsidor, så kallad grooming. Barnen kan riskeras att utsättas för övergrepp vilket kan skapa en djup sårbarhet hos de barn som blir utsatta och kan leda till fortsatt exploatering inom porr och prostitution! Vi vet detta eftersom forskningen visar att de flesta kvinnor som befinner sig i sexindustrin ofta har erfarenhet av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn.

Vad kan vi göra då?

Vi måste vända oss till politiker och lagstiftare och starta en väckelserörelse. Det är våra barn och framtida generationer det handlar om!

Internet skapar möjligheter för porrindustrin att nå ut på ett helt annat sätt än tidigare och vår lagstiftning har inte hunnit ses över och anpassas till vår digitala tidsålder och dess utmaningar. Man behöver därför göra en översyn och anpassning av lagstiftningen så att den inkluderar dagens digitala utmaningar och göra det utifrån en förståelse för att detta endast är ännu ett sätt för män att utöva våld mot kvinnor!

Vi inom kvinnojoursrörelsen behöver också öppna våra hjärtan för de medsystrar som av olika anledningar hamnat i porrindustrin eller inom prostitution och inte döma dem. Vi måste förstå deras situation utifrån vår kunskap om patriarkala strukturer och om mäns våld mot kvinnor. Vi behöver förstå att dessa kvinnor ibland inte ser att de har några andra val då samhället har stängt dörren för deras möjligheter att försörja sig eller leva på ett annat sätt.

Samtal och forskningsbaserad information behöver snarast gå ut bland elever i olika årskurser. Bjud in organisationer med kunskaper kring detta ämne att komma ut i skolorna och berätta om samtycke, sexuella trakasserier, vad som är okej sex, hur porrindustrin ser ut och om pojkars våld mot tjejer.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
ANNA-MARIA YASDANI
info@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUISE SUND
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

Illustration: Opulens.

Akademin och cancelkulturen

KONTROVERSIELLT. ”Cancelkulturen är ett hot mot yttrandefriheten.” Magnus Gustafson, doktorand i historia
0 0kr