Häpnadsväckande okunnighet om historien

Debatt.
Till vänster: Skorna vid Donau av Can Togay och skulptören Gyula Pauer. Till höger: Way To Go av Åsa Maria Bengtsson. (Bildkälla: Wikipedia)

KOMMENTAR. Channa Bankier reagerar starkt på Dan Jönsson inlägg i DN angående det ifrågasatta offentliga verket Way To Go i Malmö. Här är hennes kommentar. Tidigare inlägg i Opulens finns här.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Nu har Dan Jönsson, konstkritiker, gjort bort sig ordentligt. Det är stort uppslaget i Dagens Nyheter. Borde detta kanske betraktas som DN:s officiella ståndpunkt? Han har fel på flera punkter om Budapest. Det gäller antalet mördade och vilka som mördades. Dessutom har han fräckheten att kalla kritiken en ”flashmob på sociala medier”. Lägsta klassen.

Några konstkritiker i Skåne samlas nu runt försvaret av Way To Go. Det rör sig om Linda Fagerström, Thomas Millroth och Dan Jönsson. De avfärdar kritiken. Uppskattar ”glad-konst”. Jag ser här ett försök till maktövertagande från dessa konstkritikers sida. De vill ha makt över konstlivet. Inga andra bör eller skall uttala sig då för då blir det blott en ”flashmob” av det hela. Skulle Opulens, Aftonbladet, Sydsvenskan (ironin!!!) och ETC utgöra en flashmob?

Det är en mycket hånfull förolämpning mot vuxna, myndiga och därtill professionella människor som Dan Jönsson levererar. Betraktar Dan Jönsson sina konstkritikerkollegor, Ulrika Stahre på Aftonbladet och Ida Thunström på Opulens, som delar av en ”flashmob”? Oavsett vad svaret är, så glöm det aldrig.

Dan Jönsson skriver nu ut sig ur det etiskt/moraliska samtalet om konst. Vad som helst är uppenbarligen möjligt i hans värld. Han lämnar dessutom fel uppgifter om avrättningarna vid Donau. I Dan Jönssons text står det så här: ”3 500 judar, kommunister och andra statsfiender ställdes upp vid flodstranden och avrättades med nackskott, efter att först ha fått ta av sig sina skor.”

I själva verket var det så här:  Ungvary Krisztian i Budapest som är den historiker som är expert på avrättningarna vid Donau skriver: “But the facts: the number of shooted victims on the Bank of the Danube is estimated between 3 500-4 500 persons. 98% of them were of jewish origin All the arrested politician victims of the arrow-cross regime were also shot here.” Alltså inte 3 500 blandade människor som avrättades vi Donau. Snarare mellan 3 500 och 4 500.

Statistiken inte helt klar. 98 procent av dem var judar. Återstående 2 procent var romer och oppositionella. United States Holocaust Museum hävdar att det totalt var 20 000 som dödades av pilkorsarna. Detta har inte Dan Jönsson nedlåtit sig till att ta reda på utan sprider för hans syften lämplig desinformation.

Han skriver att det var judar, kommunister och andra statsfiender som avrättades vi Donau. Nej, en mycket liten del var politiska fångar. 98 procent dödades på grund av sin härkomst och inget annat. Judar och romer var inga statsfiender under nazismen. De betraktades som råttor som skulle utrotas.

Det där lyckades nästan men Dan Jönsson bagatelliserar också det. Hans okunnighet om vår samtida historia är häpnadsväckande. Jag rekommenderar därför honom att se Shoah, Claude Lanzmanns nio timmar plågsamt detaljerade genomgång av förintelsen av judar i Polen.

Opulens Global

Du har väl inte missat Opulens Global?

Karaktäristiskt är också att DN bara publicerar en utvald bild till Dan Jönssons text. Vi får se en närbild av ett enstaka par skor från Way To Go i Malmö. Inget vatten ingen miljö. Ingen bild från Budapest. Den existerande konnotationen går helt förlorad. Man förstår alltså inte genom DN-redigerarens bildval vad detta handlar om. Bildsättningen speglar relativiseringen i texten. Dessutom har jag personligen mycket svårt för ”muntra hyllningar” i konsten generellt. Dan Jönsson blir tydligen glad av något som jag blir mycket dyster av.

Där sket det sig märkbart också i synen på konst.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
ANVÄND DENNA! NY BYLINEBILD Mars 2021
CHANNA BANKIER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr