Ekologismen måste ersätta konsumismen

Debatt.
Bild: Pixabay.com

KLIMATHOTET. “Detta måste bli en väckarklocka för oss. Nu handlar det inte längre om att rädda några träd på andra sidan jordklotet, eller värna om isblock flera tusen kilometer bort. Det handlar om vår existens här på jorden”, skriver Ante Filip Tepic apropå att det för första gången upptäckts mikroplast i mänskligt blod.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Vi har vant oss vid att utveckling mäts via ekonomiska mått. Ju högre BNP – ju oftare pengar byter ägare – desto bättre land och samhälle. Så har synen varit hittills. Detta kommer inte längre gälla i framtiden. Vi kommer mäta vår utveckling i form av hur mycket vi kan dra ner på slöseriet och masskonsumtionen – annars kommer vi inte längre finnas.

Nyligen har det för första gången upptäckts mikroplast i mänskligt blod. The Guardian rapporterade den 24 mars om en undersökning av blodprov från 22 donatorer; 17 av dem visade spår av mikroplast. En dominerande typ av plast i denna undersökning var PET-plast, som plastflaskor tillverkas av. Detta hittades i hälften av blodproverna.

Även i lungor har mikroplast observerats på senare tid. Brittiska forskare vid Hull York Medical School förvånades över den höga koncentrationen och storleken på partiklarna, som hittades i lungornas nedre delar. Av 13 patienter, hade 11 plast i lungvävnaden. Mikroplasten får vi i oss när vi äter, dricker och andas. 2019 uppskattade ett kanadensiskt forskarteam att en person i genomsnitt får i sig åtminstone 50 000 bitar mikroplast under ett år. Denna siffra är förmodligen ännu högre idag.

Detta måste bli en väckarklocka för oss. Nu handlar det inte längre om att rädda några träd på andra sidan jordklotet, eller värna om isblock flera tusen kilometer bort. Det handlar om vår existens här på jorden. Människan är den som har förstört det naturliga ekosystemet. Människan är den som måste göra annorlunda. Värnar vi om naturen, värnar vi om oss själva.

För att detta ska bli möjligt, måste vinstjagandet i samhället upphöra. Så länge pengar och omsättning är måttet för vår utveckling, kommer det inte finnas en vilja att värna om naturen i den grad som nu är nödvändigt. Vart vi än vänder oss, bombarderas vi av reklam och budskap om att vi ska konsumera mer och oftare. Gammalt ska slängas, nytt ska köpas. Vi ska helst vara missnöjda med det vi har, så att vi kan slösa och konsumera tills vi har det vi tror någon annan vill ha.

En förändring av attityden som präglat vårt moderna samhälle, måste ske på alla plan. Jean-Paul Sartre påminde oss om att vi alla är en del av samhället, och vi påverkar och utformar det genom våra val av handlingar. Makthavarna måste sätta ramar och begränsningar, och medborgarna vara villiga att ändra levnadssätt. Det krävs en länk mellan beslutsfattare och forskare – mellan politik och vetenskap. Upptäckter som visar att mikroplast finns i majoriteten av oss, måste leda till nya initiativ som inte enbart ser till människans behov, utan även naturens.

Vi hör hemma i naturen. Om vi samarbetar med dess lagar kommer vi kunna fortsätta vår vistelse på jorden. Om vi ignorerar varningstecknen, kommer vi förgöra både den och oss.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
ANTE FILIP TEPIC
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr