Det handlar om att inte skuldbelägga de som inte vill vaccinera sig

Debatt.
Montage: Opulens.

CORONA. ”Jag problematiserar frågan om rätten till självbestämmande över den egna kroppen”. Pär Axelsson var kritisk till Patrik Stigssons artikel Vaccinskeptikerna brännmärks. Nu ger den senare en replik på kritiken.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

I en Opulens-text ställde jag frågan: Är rätten att bestämma över den egna kroppen okränkbar i en demokrati? Något som alltid bör respekteras och värnas?

Det som framförs under rubriken Som att köra på vänster sida trots högertrafik, och som skall föreställa ett svar, bygger på en total missuppfattning av min text. Resultaten blir ett förvirrat och osammanhängande personangrepp (mitt efternamn nämns inte mindre än tolv gånger), skrivet i uppenbar affekt.

Det är inte ofta man ser den typen av omogna emotionella utfall i debattsammanhang. Jag har därför tvekat länge inför att formulera ett svar. Det är tydligt att skribenten helt saknar förmåga att föra ett djupare resonemang om frågorna jag formulerar, och att han inte är intresserad av en dialog. Men eftersom skribenten på ett aggressivt sätt attackerar mig som person, har jag trots detta kommit fram till att jag bör kommentera inlägget.

Skribenten konstaterar korrekt att ”Stigsson hävdar att de som inte vill vaccinera sig brännmärks och att i en demokrati är individen fri att inte bry sig om vetenskapliga rön.” Han fortsätter: ”Alltså behöver individen inte vaccinera sig.” Denna slutsats finns inte någonstans i min text. Den har uppstått i skribentens fantasi. Jag argumenterar inte för eller emot någon särskild linje i vaccinfrågan. Min text handlar över huvud taget inte om det.

Jag problematiserar frågan om rätten till självbestämmande över den egna kroppen i en pandemikontext. Inget annat. Jag pekar på inkonsekvensen i att den oinskränkta aborträtten löper parallellt med ett öppet skam- och skuldbeläggande av dem som när det gäller coronavaccinering i grunden hävdar samma princip. Detta förstår inte skribenten.

Skribenten hittar på något han kallar en ”huvudfråga”, och räknar därefter upp en mängd fakta som sedan två år tillbaka torde vara väl kända för alla som lämnat förskoleåldern. Skribenten är fri att älta denna huvudfråga tills korna kommer hem. Men det hade varit bättre om han kommenterat det min text handlar om.

Till sist undrar jag vad min person över huvud taget har med saken att göra? Skribenten förutsätter att jag är ovaccinerad. Även detta är ett resultat av hans fantasi. Jag har mottagit två doser Pfizer-vaccin. För mig var det inte ett svårt steg. Men jag skuldbelägger inte dem som kommer fram till en annan hållning och väljer att inte vaccinera sig. Jag accepterar deras beslut.

Vad jag däremot inte accepterar är aggressiva personangrepp och fria fantasier utklädda till debattsvar. Hoppas vi får se mindre av det i Opulens framöver.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
PATRIK STIGSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr