Avgå alla

Krönikor/Samhälle.
Ett skralt bygge (Foto: Pexels.com

VÅRDKAOS. Dagens hyperkapitalism gör systembristerna uppenbara, men kapitalet kör sitt eget race medan vi ser på. Vårt fastklängande påminner om barnets separationsångest som blivit lämnat av sin förälder.

Försäljningsretorik och pr, tidigare kallat propaganda, slår undan benen på allt vad behov och livsvärde heter. Det finns en vurm för nya tekniska lösningar och paketlösningar på alla områden. Det har talats om Internet of Things, IP-telefoni, blockchains och värdebaserad vård. Men när man börjar prata om att integrera tekniska lösningar som inte alls passar verksamheten i fråga bör man se upp.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Konsten att vinna folks tilltro ligger inte i att ljuga rakt ut utan i att väva in något påhittat med något reellt och vettigt. Jag tänker ibland på konspirationsteorier som motsatsen till fullständig godtrogenhet, där misstaget ligger i att en uppgrävd lögn får konspirationstroende att se lögner och planerade missdåd i allt. I realiteten ligger de invävda mellan sanningar, inbyggda i systemet, varken helt dolda eller kanske särskilt planerade. Det ligger inte en konspiration bakom misstagen med Nya Karolinska Solna, utan det rör sig om en helt öppen politik av Moderaterna i Stockholms landsting, en problematisk strategi i form av new public management inom vården, felaktiga upphandlingsbeslut, ekonomiska intressen och brister i de oberoende utvärderingarna.

Demokratins största utmaning ligger just i att representation och ansvar måste bygga på aktiva beslut av insatta människor som faktiskt gör vad de förväntas göra i ett system som tillåter korrigering, som är öppet och där det finns förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag. För att inte tala om att de berörda, personal och patienter, faktiskt måste kunna påverka och vara medbeslutande.

Man läser ofta att patientsäkerheten är viktig för ledningen i NKS. Samtidigt fick läkare i brist på annat fatta beslut om att börja kommunicera med visselpipor när varken larmsystemet eller IP-telefonin fungerade. En pragmatisk lösning som ledningen kritiserade i stället för att faktiskt fråga sig om reservrutinerna verkligen är rimliga.

Se på det jäv med Boston Consulting Group som nu ska utredas. Eller på utredningen om vållande till annans död då sjukhuset i somras vägrade ta emot extra resurser, vilket kanske ledde till att två cancerpatienter inte fick vård i tid. Dessa två kommer inte att få livet tillbaka och deras anhöriga kommer inte att få träffa sina kära igen. Vi försöker reparera systemfel genom efterhandsjusteringar som är uppenbart otillräckliga eftersom misstagen ständigt upprepas. Visst bör vi vara specifika i vår kritik och se till detaljerna. Men ibland måste vi också lyfta blicken. I Sollefteå undandras gravida kvinnor mödravård på grund av Socialdemokraternas nedskärningsbeslut. I Malmö har flera mist livet på grund av personalbrist och alltför få vårdplatser efter sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö.

Vi borde ha lärt oss. Vi kan inte dras med teknisk instabilitet. Vi kan inte dra ner på personalkostnaderna och läkarnas patienttider och ändå få patientsäkerhet och god vård. Vi kan inte ha låga sjuksköterskelöner. Vi kan inte sparka en person och därmed åtgärda ett helt landstings, en helt sjukhuslednings misstag. Avgå alla. Låt oss göra om, göra rätt.

SAMIRA ARIADAD
samira.ariadad@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Samira Ariadad

Det senaste från Krönikor

Ensamhet, incel,

Det mest skamliga

SAMHÄLLSPROBLEM. Vad är det mest skamliga och pinsamma man kan vara idag?
Ord byter plats, idéutbyte , dialog, förvåning, förundran

När ord byter plats

SPRÅKET. Katrine Hamori reflekterar över språkinlärning och hur vissa ord kan vara
0 0kr