21 beslut som MP-kongressen BORDE tagit

Krönikor/Samhälle
Illustration: Opulens.

HÖGRE SIKTE. Miljöpartiets kongress har avslutats. Det media mest fokuserat på är förslaget om höjd flygskatt. Som positiv framtidsvision är detta tämligen torftigt, för att uttrycka det milt, skriver Patrik Stigsson.

 

 

Kongressen ger oss osökt anledning att ännu en gång erinra oss Buckminster Fullers kloka ord: ”Du ändrar aldrig något genom att bekämpa den existerande verkligheten. Om du vill ändra något, bygg en ny modell som gör den befintliga modellen föråldrad”. I linje med denna insikt följer här 21 punkter, som jag tycker kongressen borde beaktat:

1. Underlätta för folk att jobba hemifrån så att de slipper pendla. Företag ska erbjuda denna möjlighet om de inte tydligt kan visa att den anställde måste finnas på arbetsplatsen. Påskynda forskningen om jobbmöten och övrig interaktion via VR och hologramteknik.

2. Allt som inte nödvändigtvis måste distribueras med fossilbränsledrivna fordon på våra vägar ska fasas ut till förmån för distribution över nätet. Till exempel musik, film, böcker nyheter, information, undervisningsmaterial. Legalisera fildelning för eget bruk.

3. De transporter som trots allt måste äga rum ska i möjligaste mån ske på järnväg och med fordon som drivs med alternativa bränslen, typ biogas.

4. Gör en detaljerad plan för hur robotisering och ny teknik ska kunna befria oss från lönearbete.

5. Presstöd ska, istället för att som idag tvinga tidningarna att låsa in journalistiken bakom betalväggar, endast utgå till de som utan kostnad tillhandahåller sitt material på nätet. Påskynda övergången från papperstidningar till digitala format.

6. Sätt en deadline för när allt kött ska vara producerat i minilabb i våra hemmakök. Påskynda forskningen om detta.

7. Gör föreläsningar på högskolor och universitet tillgängliga för alla genom att direktsända dem över nätet.

8. Underlätta delningsekonomin, även om den innebär att föråldrade näringar slås ut och traditionella anställningsformer undermineras.

9. Ge varje elev i skolan en individuell läroplan, som utgår från just den elevens unika begåvning.

10. I stället för att förbereda barnen för en arbetsmarknad som på grund av robotiseringen inte kommer att finnas, bör skolan vägleda barnen inför en tillvaro fri från lönearbete. Ge eleverna strategier för hur man urskiljer och tar tillvara sin inifrån kommande motivation, behåller och utvecklar sin spontana nyfikenhet och förädlar sin kreativitet.

11. Låt sjukvårdens uppdrag handla om att hålla människor friska, i stället för att bota dem när de blivit sjuka.

12. Underlätta möjligheterna för barn och äldre att finnas tillsammans med oss andra i vardagen, i stället för som nu förvarade i fängelseliknande institutioner.

13. Utlys en tävling där den som formulerar fungerande, miljöförbättrande innovationer vinner en miljon kronor. Tävlingen ska vara pågående och priset delas ut fortlöpande. Låt allmänna arvsfonden finansiera.

14. Gör dig själv, genom ditt agerande i vardagen, till en katalysatorisk agent för ett nytt sätt att leva. Var den gröna förändring du vill se i världen.

15. Undersök hur blockchain-teknik och virtuella valutor kan reformera vårt nuvarande pengasystem. Anlita Andreas Antonopoulos som rådgivare.

16. Betrakta överflödskonsumtion som en sjukdom. Låt kommunerna erbjuda gratis kurser i hur man hanterar denna, enligt 12-stegsmodellen (”Mitt namn är NN. Jag är shopaholic”).

17. Erbjud gratis kurser i hur man dricker kranvatten, återanvänder plastpåsar, vädrar sin kläder i stället för att tvätta sönder dem, lagar kläder som är slitna eller har gått sönder, hanterar sitt tvångsmässiga duschbehov, samåker till jobbet, minskar matsvinnet, lagar vegetarisk mat och slutar miljö-svina rent allmänt.

18. Förse alla köpcentra med personal utbildad i hur man bistår människor som hamnat i akut konsumtionstrans. Dessa ska fungera som en sorts konsumtionskulturens avprogrammerare.

19. Skriv en alternativ grundlag som bygger på Gaia-hypotesen. Alltså tanken att jordklotet är ett levande väsen, vars delar är sammanlänkade i ett ömsesidigt beroende.

20. Inse att frihet inte handlar om storleken på cellens fönster, utan hur man river fängelsemurarna en gång för alla.

21. Gör William Gibsons ord till ert dagliga mantra – ”Framtiden är redan här — den är bara inte rättvist fördelad”.

PATRIK STIGSSON
Följ oss eller gilla artikeln:
Prenumerera gratis
Twitter
Instagram
RSS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

Gå till Toppen