World Pride i Sverige nedläggningshotat

Debatt/Samhälle
World Pride i Madrid 2017. Foto: Wikimedia Commons

WORLD PRIDE. Malmö stad, som tidigare planerat att finansiera World Pride med 35 miljoner kronor, har nu skjutit på sitt beslut på grund av en jävsituation. Alexandra Nedstam, förläggare på Vertigo förlag och tidigare medlem av Malmö Prides valberedning, är kritisk till att nuvarande ordföranden sitter kvar.

World Pride står runt hörnet. År 2021 kommer Köpenhamn och Malmö att gästas av ungefär en halv miljon besökare från världens alla hörn. För HBTQ+-rörelsen är detta extremt betydelsefullt, men för Malmö Pride innebär det insatser av helt andra proportioner än vad man är van vid eller rustad för.

Inför Malmö Prides årsmöte i slutet av mars arbetade valberedningen fram ett förslag till ny styrelse med World Pride i åtanke. Styrelsen som den var formad då, inför mötet, sågs som alltför sårbar eftersom samma personer höll i både styrelsearbetet och det praktiska genomförandet av styrelsens beslut. Med ett sådant arrangemang riskerar föreningen att hamna i ovälkomna jävsituationer, rent av arbetsrättsliga problem, men också: Vad finns det för beredskap om något händer ordföranden, som även är festivalgeneral? Malmö Prides anställda måste ha en rimlig arbetsbelastning utan att behöva oroa sig för att föreningen och dess evenemang ska bli lidande.

Prenumerera på Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Med detta som underlag presenterade valberedningen en ny färsk styrelse där erfarenhet inte på något sätt hotade mångfalden eller föreningens vision. Alla som närvarade vid årsmötet fick sedan uppleva vad som skulle kunna liknas vid ett drama i två akter som inleddes med att de nominerade till ordförandeposten kort fick presentera sig. Sittande ordförande Filip Filipek valde att framföra sitt livs monolog där han helgonförklarade sig själv och utsåg sig till ledstjärna för hela Malmö Prides rörelse. Att ingen på plats noterade eller reagerade på att han om och om igen under sitt tjugo minuter långa anförande tog åt sig äran för i stort sett allt Malmö Pride är i dag, det förvånar mig. Att hylla medarbetare, volontärer eller kanske medlemmarna, som trots allt ordföranden ska arbeta för, det fanns nog inte med ens i första utkastet till talet, eller vad han ser som viktiga fokus under den kommande ordförandeperioden.

Omröstning verkställdes och under den följande pausen rådde en spänd stämning hos publiken. Förväntansfullt, men något nervöst, intog publiken salongen för den andra akten.

Att Filip Filipek med sitt brandtal, sin trogna följarskara och deras barn (som hade rätt att rösta) kammade hem segern vet vi nu. Vägen dit var dock något turbulent: antalet röster stämde inte med tidigare räknad röstlängd, barnens rätt att rösta ifrågasattes, liknelser vid Krim och några smärre personangrepp fick genomlidas innan det hela blev fastställt. Val av ledamöter och ny valberedning passerade inte heller smärtfritt, men slaget var redan avgjort och Filip kunde med sitt följe ännu en gång sätta sitt banér på Malmö Prides fort.

Under veckorna som följde uppmärksammades mycket av detta i pressen. Recensenterna var kritiska. Och Malmö stad, som tidigare planerat att finansiera World Pride med 35 miljoner kronor, har valt att skjuta på det beslutet i alla fall till slutet av sommaren. Som en följd av detta har Filip Filipek i mejl till kommunalrådet Andreas Schönström (S) varnat för konsekvenserna. Men är han medveten om vad det handlar om? Att Malmö stad ser att den sittande styrelsen saknar en permanent och hållbar struktur. För när en förening ska hantera skattebetalarnas pengar, då är det av stor vikt att de har samtligas förtroende, inte bara de redan självskrivna följarnas.

Om Malmö stad anser att sittande styrelse inte är kompetent nog att leda Malmö Pride in i och genom World Pride 2021, är Filip Filipek då villig att lämna sin post för att rädda det han brinner för? För nu är det väl det som måste prioriteras, att göra allt vad som står i ens makt för att HBTQ+-rörelsen ska få fortsätta leva och frodas i Malmö. Med eller utan Filipek som ordförande.

Kära publik, välkomna till akt tre.

ALEXANDRA NEDSTAM

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt