Världskulturmuseerna överlåter samiska föremål till Ájtte

Nyheter.
“Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens samlad i Åre. Den är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.” Foto: Sametinget

NATIONALDAG. Idag den 6 februari är det samernas nationaldag. I anslutning till den överlät i torsdags världskulturmuseerna en samling med samiska föremål till Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum under Jokkmokks marknad. 

Samernas nationaldag
Datum: 6 februari. Beslutades först i Helsingfors 1992, firades för första gången 1993.
Var: Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Flagga: Formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Färgerna är tagna från den samiska folkdräkten.
Nationalsång: Besultades 1986 till Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång.

Föremålen har funnits på Ájtte sedan 1980-talet. Men den formella överlåtelsen är nu möjlig efter att svenska museer 2017 fick tillåtelse att själva bestämma angående överföringar av föremål inom det allmänna museiväsendet.

Överlåtandet av samiska föremål skedde under en ceremoni som var öppen för allmänheten i torsdags. Kring 477 föremål överläts och frågan kring att överta äganderätten för samlingen lyftes 2020 av Ájtte.

– Föremålen är viktiga kunskapskällor för oss samer. De är band till våra förfäder. I föremålen, duodji, berättas vår samiska historia då föremålen användes i det dagliga livet, säger Elisabeth Pirak Kuoljok, museichef på Ájtte, i ett pressmeddelande.

Ájtte riktar in sig på att bli ett nationellt museum, berättade Elisabeth Pirak Kuoljok för TT nyligen. Fler samiska föremål som förvaltas av Världskulturmuseerna kommer att utredas medan samarbetet mellan museerna fortsätter i framtiden. Angående samarbetet säger Ann Follin, överintendent vid Världskulturmuseerna:

– När vi nu bygger kunskap tillsammans med Ájtte, får vi också större kunskap och förståelse när det gäller andra liknande samlingar.

Samernas nationaldag
Datum: 6 februari. Beslutades först i Helsingfors 1992, firades för första gången 1993.
Var: Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Flagga: Formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Färgerna är tagna från den samiska folkdräkten.
Nationalsång: Besultades 1986 till Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång.
 
HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr