SVT:s textnyheter kan hamna hos EU-kommissionen

Nyheter.
Tidningsutgivarna menar att SVT:s nyhetstexter online konkurrerar med kommersiella aktörer. Men SVT:s vd Hanna Stjärne håller inte med (foto: Anders Wiklund/TT)

DIGITALISERINGEN. SVT har för långa nyhetsartiklar i text och konkurrensen ”slår undan benen” för dagspressen. Det menar Tidningsutgivarna, TU, som hotar med att lyfta frågan till EU-kommissionen om förändring inte sker.

– Att svenska staten finansierar SVT:s nyhetsförmedling på nätet som den ser ut i dag är ett brott mot EU:s regler för statsstöd, säger vd:n Johan Taubert.
Branschorganisationen Tidningsutgivarna har länge ansett att SVT har för långa nyhetstexter på sin sajt. Det innebär, enligt TU, att SVT som public service-företag konkurrerar med kommersiella tidningar eftersom de publicerar samma nyhetsmaterial.

I dagens medielandskap blir det ett problem, konstaterade TU:s vd Johan Taubert på torsdagens sammanträde på Kulturdepartementet, där förutsättningarna för public service diskuterades inför den kommande public service-utredningen.

– Historiskt sett så har dagspressens främsta intäktskälla varit annonsintäkter, men på kort tid har det förändrats dramatiskt. Prenumerationsintäkterna minskar, annonsintäkterna rasar, lösnummerintäkterna finns knappt kvar, sade han.

När dagspressen sätter sina artiklar bakom betalvägg för att få prenumerationsintäkter kan läsarna i stället vända sig till SVT och ta del av innehållet gratis, menade Taubert.

– SVT slår undan benen för dagspressens möjlighet att bygga en digital läsaraffär.

Vill se ändring

Inför nästa sändningstillstånd för public service, som sträcker sig från 2026 till och med 2033, vill TU nu se ändrade villkor för SVT. Johan Taubert betonade att de inte efterfrågar reglering av journalistiken och dess innehåll – men av distributionsformen.

I Finland godkände riksdagen nyligen en ändring av lagen som innebär att public service-bolaget Yles rätt att publicera text begränsas. Det gjordes efter att finska Medieförbundet lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen om att Yles webbartiklar bryter mot EU:s regler om statsstöd.

Framöver ska Yles artiklar i huvudsak vara kopplade till video- eller ljudinnehåll. TU vill se en liknande förändring för SVT i Sverige.

– Undantag ska endast tillåtas vid mycket korta uppdateringar, förutsatt att de senare kompletteras med ljud eller video, sade Johan Taubert.

– Om inte Sverige som stat ger tydliga direktiv till utredningen som ska ligga till grund för sändningstillstånden så kommer TU att vända sig till EU-kommissionen för att den vägen förmå Sverige att sluta bryta mot EU:s regelverk.

SVT:s vd: ”Branschproblem”

SVT:s vd Hanna Stjärne svarade att det inte finns något motsatsförhållande mellan starka offentliga och starka privata nyhetsaktörer på nätet.

– Omfattande forskning har under mycket lång tid visat att starkt och tillgängligt nyhetsutbud är viktigt i ett land. Det stärker nyhetsintresset och det gynnar alla nyhetsaktörer, sade hon på plats på kulturdepartementet.

Jämfört med andra nordiska public service-bolag jobbar SVT betydligt mer med video, enligt Stjärne. Samtidigt har nyhetsprogrammen i traditionell tv hög medelålder och webbsajten behövs för att nå en yngre målgrupp, framhöll hon.

– Det här är ett branschproblem och en branschfråga. De yngre nyhetskonsumenterna finns framför allt digitalt och SVT har sedan digitaliseringen startade haft en digital nyhetstjänst. Vi skulle inte kunna utföra uppdraget utan den, sade Hanna Stjärne.

Alice Nordevik/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr