Svenska museer på väg tillbaka

Nyheter.
Norrköpings stadsmuseum är ett av de museer som fått fler besök under 2021 jämfört med året innan (foto: Sten Strand/TT)

STATISTIK. Fler och fler börjar ta sig till de svenska museerna efter pandemiåren, men besökssiffrorna ligger fortfarande inte på samma nivåer som innan pandemin.

Under 2021 gjordes omkring 11,8 miljoner museibesök i Sverige och antalet permanenta och tillfälliga utställningar ökade också under förra året, men var fortfarande färre än 2019. Däremot fortsatte mängden vandringsutställningar att minska, skriver Myndigheten för kulturanalys i ett pressmeddelande.

”Statistiken visar att pandemin har inneburit betydande konsekvenser för museerna i Sverige. Vi ser dock att de återhämtar sig något på flera plan. Till exempel ökar besöken jämfört med 2020. Antalet besök är dock fortfarande långt ifrån de nivåer vi såg innan pandemin”, säger Moa Olin, statistiker vid myndigheten.

Siffrorna för anställda på landets museer är nästan uppe i samma nivå som innan pandemin, men de som arbetar ideellt är fortfarande bara hälften så många som innan pandemin. Dessutom tar museerna i större utsträckning emot bidrag för att kompensera för minskade intäkter från entréavgifter och försäljning under pandemiåren.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr