Svenska Akademien diskuterar Ukrainastöd

Nyheter.
Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien, tillkännager Nobelpriset i litteratur 2021 (foto: Henrik Montgomery/TT)

UKRAINA. Svenska Akademien följer “med djupaste oro utvecklingen i Ukraina” och diskuterar just nu frågan om stöd- och hjälpaktioner i Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter.

Kommittén består av representanter från bland annat Kungliga Vetenskapsakademin och Svenska Akademien. Deras arbete utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och bedrivs självständigt med utgångspunkt i fall och frågor som uppmärksammats av sekretariatet.

Amanda Alvarsson/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr