Rapport: Ingen tystnadskultur på Malmö Opera

Nyheter.
Malmö Opera (Johan Nilsson/TT)

SLUTSATS. Ingen tystnadskultur på Malmö Opera, det är slutsatsen efter att arbetsmiljön granskats på arbetsplatsen.

Efter att anställda vid Malmö Opera vittnat anonymt om tystnadskultur och missförhållanden på arbetsplatsen tillsatte styrelsen en intern utredning för att undersöka förekomsten av den påstådda kulturen.

Nu är rapporten klar, och slutsatsen är att det inte förekommer någon tystnadskultur på operan, skriver Kvällsposten.

I rapporten berättas det att den återkoppling som man har fått under arbetet med utredningen främst har handlat om “en tydlig irritation över att Malmö Opera figurerat negativt i media och att en bild de inte känner igen sig i fått sprida sig”.

I utredningen dras även slutsatsen att det som i media uttryckts som tystnadskultur “kan omformuleras som en känsla av att inte bli hörd”.

“Men det betyder inte att medarbetare tystas ner eller inte får säga sin åsikt utan snarare att kommunikationsleden inte alltid fungerar som de bör”, står det i rapporten enligt Kvällsposten.

Samtidigt framkommer det att det ändå “kan finnas en negativ intern kultur i en del av verksamheten”, något man ska ha arbetat med en längre tid. Vad den negativa interna kulturen består i framgår inte av rapporten.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr