ChatGPT användes i colombiansk domstol

Nyheter.
Foto: Pixabay

RÄTTSVÄSENDET. En colombiansk domare väcker frågor kring användning av AI-teknik inom juridik efter att han använt ChatGPT för att fatta ett beslut. Kollegor till honom är kritiska.

En domare i Colombia har erkänt att han förlitade sig på det artificiella intelligensverktyget ChatGPT när han fattade ett beslut om ett försäkringsskydd för ett autistiskt barns medicinska behandling. Han använde också beslut från tidigare domar för att stödja sitt slutgiltiga beslut. Domare Juan Manuel Padilla från Cartagena slog fast att den medicinska planen helt och hållet ska täcka barnets sjukvårdskostnader och transportkostnader, eftersom föräldrarna inte har råd med dem. 

Uppmärksamheten har dock flyttats från själva beslutet till domarens användning av ChatGPT. Det har mötts av kritik från några av Padillas kollegor och väckt frågor om användningen av AI inom juridik. De rättsliga dokumenten avslöjar att domaren frågade ChatGPT om lagligheten i att befria en autistisk minderårig från att betala terapiavgifter, vilket AI svarade jakande på, vilket stämmer in med domarens slutliga dom. 

Fallet har väckt en debatt om användningen av AI i den juridiska sektorn, med viss oro över dess tillförlitlighet. ChatGPT samlar in information från olika källor på nätet, men den har vid olika tillfällen gett inkonsekventa svar och till och med fabricerat information. Användningen av plattformen har skapat oro särskilt i skolor där lärare är oroliga för att elever kan använda plattformen för plagiat. 

Trots kritiken försvarade domare Padilla sin användning av tekniken och menade att den skulle kunna göra rättssystemet mer effektivt. Han medgav att AI kunde hjälpa till med att skriva texter, men betonade att det inte borde ersätta mänskligt omdöme. Padilla menar att användande av ChatGPT är som att ha en sekreterare och att den kunde förbättra svarstiderna i rättssystemet. 

Professor Juan David Gutierrez vid Rosario University chockades över domarens erkännande. Han efterlyste omedelbar utbildning i “digital läskunnighet” för domare. Colombia antog 2022 en lag som uppmuntrar offentliga jurister att använda teknik för att förbättra sin arbetseffektivitet. Domare Octavio Tejeiro vid Colombias högsta domstol sa att även om AI har skapat oro inom det juridiska området, med vissa rädslor att robotar skulle ersätta domare, tror han att AI så småningom kommer att bli allmänt accepterad och allmänt använd. Tejeiro medgav att han inte har använt ChatGPT än, men skulle överväga det i framtiden. 

— Rättsväsendet bör göra det bästa av tekniken som verktyg, men samtidigt följa etiken och ta hänsyn till att rättsförvaltaren ytterst är en människa, säger Tejeiro i en artikel av the Guardian

— Det måste ses som ett instrument som tjänar domaren för att förbättra omdömet. Vi kan inte tillåta verktyget att bli viktigare än personen. 

Intressant nog verkade chattboten skeptisk till sin nyfunna roll i rättssystemet. “Domare bör inte använda ChatGPT när de avgör rättsfall… Det är inte en ersättning för kunskapen, expertisen och omdömet hos en mänsklig domare”, stod det i ett svar på en fråga från The Guardian. “Journalister bör vara försiktiga när de använder citat genererade av ChatGPT i sina artiklar”, tillade också boten.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr