Högerextremismens hot mot konsten

Nyheter.
Mattias Irving, politisk sekreterare och expert på högerextremism, deltar i ett samtal om hot och drev mot konstnärer på Supermarket 2021 – Stockholm Independent Art Fair imorgon. (Foto: Privat)

HÖGEREXTREMISM. Under helgens Supermarket 2021 – Stockholm Independent Art Fair, en årlig internationell konstmässa, anordnar Konstfrämjandet ett aktuellt samtal om högerextremismens hot mot konsten.

Slå tillbaka!

När: 14 oktober kl. 13

Var:
Stadsgårdsterminalen, Stockholm under Supermarket 2021 – Stockholm Independent Art Fair

Slå tillbaka! – Så kan konsten försvaras i tider av högerextremism är rubriken på en av programpunkterna under konstmässan Supermarket 2021 i Stockholm i helgen. Mattias Irving, politisk sekreterare i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och My Malmeström Sobelius, redaktör för tidskriften Kurage, möts i ett samtal om hur konsten kan försvaras i tider av hot och drev. Moderator är Paulina Sokolow, verksamhetsutvecklare för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

– Det här är en jätteviktig fråga just nu, säger Mattias Irving.

Han refererar till rapporten Hotad kultur?, en undersökning från Myndigheten för kulturanalys om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare, som visar att en av sex konstnärer har blivit hotade eller trakasserade inom ramen för sitt arbete under det senaste året.

– Det är väldigt skrämmande att se den brutalisering som har inträtt gentemot kulturvärlden och företrädesvis så har de här hoten kommit från människor som konstnärerna i fråga har definierat som tillhörande högern, konservativa eller auktoritära.

Irving konstaterar att dagens konstnärer och samtidskonsten är särskilt utsatta med tanke på kulturkriget, som han menar att många i högerrörelsen använder som strategi för att väcka opinion mot samhällsutvecklingen.

– Många konstnärer och kulturutövare känner att de måste lägga väldigt mycket tid och resurser på att försvara sig, så vi kommer att ge lite tips på hur man kan tänka där och göra en analys av de här rörelserna, varför de finns och vad de vill uppnå, säger Irving och fortsätter:

– Sällan handlar det om drev i sig, utan om en större politisk ambition om att bland annat bryta samtalet i samhället och att få enskilda röster att tystna.

Samtalet Slå tillbaka! syftar framförallt till att förklara hur och varför det är viktigt att inte låta sig tystas gentemot högerextrema krafter. De kommer att prata om olika strategier man som konstskapare, kulturutövare och kulturbyråkrat i Sverige kan använda för att bemöta populistiska kampanjer, som Irving påpekar ofta även snappas upp av mer etablerade borgerliga tyckare.

Irving har studerat och bevakat högerrörelser som journalist och opinionsbildare under många år och tycker att det är viktigt att visa att de finns och är en del av samhället. Han vill hjälpa till att sprida kunskap där han kan, men hade helst sett att rikspolitiken hade visat större ambition i dessa frågor och tagit dem till sitt bord.

– Och att man hade låtit den här nya analysen genomsyra mer av arbetet för att skydda konstnärer, men regeringen har inte haft en särskilt utvecklad syn på konsten och kulturen under den här mandatperioden, avslutar Irving.

Slå tillbaka!

När: 14 oktober kl. 13

Var:
Stadsgårdsterminalen, Supermarket 2021 – Stockholm Independent Art Fair

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr