Hårt tryck på Kulturrådets krisstöd

Nyheter.
När kan kulturlivet återgå till det normala? Osäkerheten inför framtiden präglar ansökningar om krisstöd från Kulturrådet (Stina Stjernkvist/TT)

PANDEMIPENGAR. Söktrycket på Kulturrådets krisstöd har ökat betydligt. De fria kulturlivet ansöker om sammanlagt 3,10 miljarder kronor för särskilda behov.

Fakta: Krispengar via Kulturrådet                                                                    
Under 2020 fördelade Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor i särskilda krisstöd till det fria kulturlivet. Under den pågående stödomgången ska man fördela 620 miljoner kronor för särskilda behov inom kulturlivet samt ytterligare 300 miljoner kronor till inställda evenemang under fjolårets sista kvartal.

Cirka 620 miljoner kronor finns att fördela.

Jämfört med förra sökomgången – i höstas – har antalet ansökningar från de fria kulturaktörerna ökat från 2 150 till 2 823. Samtidigt är det sökta snittbeloppet mycket högre, nu 1,1 miljoner kronor jämfört med höstens 690 000 kronor.

Aktörerna ansöker om pengar för att kunna behålla lokaler, utrustning och personal och för att kunna ha viss verksamhet trots pandemin. Liksom tidigare kommer cirka 60 procent av det sökta beloppet från musiklivet.

Det hårda söktrycket måste ses i skenet av den osäkra situationen, framhåller Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

– Det dröjer tills kulturen öppnar, det är klart, men vi vet inte vad som händer på medellång sikt heller. Vad händer under hösten, hur ska kultursektorn kunna förbereda sig för att långsamt kunna öppna? Osäkerheten är stor, man vet heller inte om det kommer fler krisstöd.

“Central betydelse”

Inför denna stödomgång har Kulturrådet fått nya fördelningskriterier från regeringen. Till skillnad mot tidigare ska man särskilt prioritera “aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen och bevarar kompetens inom sektorn”.

TT: Blir det bara de största och bästa som får stöd nu?

– Det som regeringen slår fast är att det är viktigt att infrastrukturen bibehålls. Det behöver inte bara vara stora aktörer, men de ska ha central betydelse för respektive konstområde.

TT: Hur långt räcker 620 miljoner kronor?

– Det är en otrolig summa i sig, men det är självklart så att medlen inte räcker till alla som har sökt. Alla kommer inte att bli prioriterade och det kommer att vara svårt att ge de sökta beloppen även till prioriterade verksamheter. Behoven och förutsättningarna matchar inte varandra, säger Kajsa Ravin.
“Över tröskeln”

Kulturrådet har ytterligare 300 miljoner kronor att fördela för inställda evenemang under oktober, november och december i fjol. Tills dessa medel pågår ansökningsförfarandet fortfarande.

TT: Kommer regeringen att tvingas skjuta till fler stöd?

– Jag ser att det finns en bred förståelse i både riksdag och regering för att det här är en utsatt sektor. Jag tror att det behövs pengar och en tidsplan. Staten har skjutit till stora resurser för att en bred kultursektor ska överleva, nu vill vi också få den över tröskeln, så att det inte blir många konkurser.
I slutet av april väntas Kulturrådet ge besked om vilka som får pengar.

Erika Josefsson/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr