Försiktig optimism – trots publiktak

Nyheter.
Kulturminister Amanda Lind meddelar att publiktaken förändras från 1 juni. (Foto: Jessica Gow/TT)

VÄNTAN. Det blir ännu mer väntan för kultur- och nöjesbranschen – publiktaken höjs inte förrän 1 juni. Men beskedet möts ändå med försiktig optimism, ja till och med hurrarop.

Fakta: Publikrestriktioner

9 mars 2020 blev en publikgräns på 50 personer huvudregeln för allmänna sammankomster.
22 oktober meddelade regeringen att sittande publik på högst 300 personer tillåts på kultur- och sportevenemang från den 1 november, med högst två personer i varje sällskap.
16 november 2020 sänktes taket från 300 till åtta personer för allmänna sammankomster. Restriktionerna trädde i kraft den 24 november.
26 februari 2021 definierade Folkhälsomyndigheten i sitt remissyttrande tre olika smittlägen och angav publiktak utifrån dessa. Vid det sämsta smittoläget är gränsen för sittande publik inomhus 50 personer, vid ett något bättre 300 personer. Först vid ett tredje scenario, då sjukvården har goda förutsättningar att klara vården av covidpatienter, tas begränsningen för inomhuspublik bort. Ett nytt publiktak föreslogs först kunna införas 11 april.
30 mars 2021 sköt regeringen, på Folkhälsomyndighetens begäran, fram det nya publiktaket till 3 maj.
Regeringen föreslog 3 maj i en remiss lättnader vad gäller deltagarantalet på vissa arrangemang. Vid exempelvis stora kulturevenemang med anvisade platser utomhus skulle publiken kunna uppgå till 500 personer från och med 17 maj – om smittoutvecklingen tillät detta.

De mer träffsäkra regleringarna skulle genomföras den 17 maj – om smittsäkerheten var tillräckligt låg. Där är vi inte i dag, menade statsminister Stefan Löfven. De justerade reglerna ska istället träda i kraft den 1 juni, i linje med en hemställan från Folkhälsomyndigheten.

– Även om vi fortfarande är i ett allvarligt läge och det här är ett första steg är det flera viktiga förändringar som kommer att ske den 1 juni, säger Amanda Lind.

Det nya regelverket som börjar gälla i juni innebär anpassade deltagartak. Publik inomhus som inte har en anvisad sittplats ska fortsättningsvis vara bara åtta personer, enligt huvudregeln. Med anvisad sittplats får man vara 50 personer. Utomhus gäller att maximalt 100 deltagare kan delta utan anvisad sittplats och upp till 500 personer med sittplats.

Folkhälsomyndigheten får också möjlighet att sänka deltagartaken lokalt, en möjlighet som länsstyrelserna har i dag.

– Dagens beslut innebär justeringar som möjliggör för arrangörer att genomföra arrangemang på ett smittsäkert och ansvarsfullt sätt. Jag har haft många möten med representanter för trossamfund, kultursektor och idrottsrörelse och vet hur noga de har förberett sig, säger Amanda Lind.

Och i kultur- och nöjesbranschen skönjer man nya tider. Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, tar emot beskedet med viss optimism.

– Man är ju rätt tydlig med att man är på väg att öppna upp och det ser vi som att det är jättebra. Det är också bra att man signalerar att i september så verkar det som att man kan öppna upp fullt. Då börjar man närma sig en plan där vi har någorlunda koll på vad som gäller framåt, säger han.

Han hoppas att det trots allt kan bli en konsertsommar 2021, och att man successivt kan öppna upp och ha mer spelningar utomhus.

– De stora festivalerna har ju ställt in, så det får bli i mindre format. Vi kanske kan börja med sittande publik utomhus på anvisade platser och så kanske man till och med kan börja stå så småningom, säger han.

Katrina Mathsson, verksamhetsledare på Folkets bio, som har biografer över hela landet, är glad över dagens besked, även om hon också känner sig luttrad.

– Vi hade såklart hoppats på någon vecka tidigare och som vanligt, jag tror det när jag ser det. Men med 50 personer i salongerna från 1 juni betyder att vi kan öppna de biografer som varit stängda och äntligen börja släppa på all film som väntar.

Även Helena Eklund, marknadsdirektör på Filmstaden, är hoppfull.

– Det är ett skarpt datum nu, som vi kan planera utifrån. Under nästa vecka ska vi titta över hur vi ska öppna igen.

Sveriges museer sällar sig till de försiktigt optimistiska, eftersom höjningen av publiktaket gör det möjligt för museerna att återstarta sin programverksamhet.

“Nu håller vi tummarna för att nationaldagen kan firas hos friluftsmuseerna”, säger Sveriges Museers generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

För Västerbottensteatern i Skellefteå betyder beskedet också att teatern kan spela sin sommarteater utomhus i Medleforsparken i Skellefteå som planerat. Nypremiären av “Romeo och Julia” är förlagd till 16 juni.

– Vågar man denna soliga förkristihimmelsfärdsdag i Skellefteå ropa hurra?! Det här är verkligen det jag hoppats på. Det känns väldigt glädjande, vi har varit oroliga men försökt ha is i magen. Våra repetitioner ska komma i gång nu på fredag, säger vd Fransesca Quartey.

Beredskapen för att kunna hantera publiken på ett smittsäkert sätt finns redan framhåller hon. I fjol spelades samma uppsättning för 50 personer åt gången och utan medverkan av amatörer.

– Det var så många människor som inte hann se den här produktionen förra året. I år har vi sagt att vi måste ge amatörerna chansen, de har längtat. Det här är onekligen goda besked. Kan man verkligen tro på det här?

Fakta: Publikrestriktioner

9 mars 2020 blev en publikgräns på 50 personer huvudregeln för allmänna sammankomster.
22 oktober meddelade regeringen att sittande publik på högst 300 personer tillåts på kultur- och sportevenemang från den 1 november, med högst två personer i varje sällskap.
16 november 2020 sänktes taket från 300 till åtta personer för allmänna sammankomster. Restriktionerna trädde i kraft den 24 november.
26 februari 2021 definierade Folkhälsomyndigheten i sitt remissyttrande tre olika smittlägen och angav publiktak utifrån dessa. Vid det sämsta smittoläget är gränsen för sittande publik inomhus 50 personer, vid ett något bättre 300 personer. Först vid ett tredje scenario, då sjukvården har goda förutsättningar att klara vården av covidpatienter, tas begränsningen för inomhuspublik bort. Ett nytt publiktak föreslogs först kunna införas 11 april.
30 mars 2021 sköt regeringen, på Folkhälsomyndighetens begäran, fram det nya publiktaket till 3 maj.
Regeringen föreslog 3 maj i en remiss lättnader vad gäller deltagarantalet på vissa arrangemang. Vid exempelvis stora kulturevenemang med anvisade platser utomhus skulle publiken kunna uppgå till 500 personer från och med 17 maj – om smittoutvecklingen tillät detta.

 

Det senaste från Nyheter

0 0kr