Författare får krisstöd – utan att ha sökt

Nyheter.
1 500 författare tilldelas extra krisstöd från Författarfonden (foto: Janerik Henriksson/TT)

PANDEMIN. Omkring 1 500 författare får extra krisstöd från Författarfonden på 20 000 kronor. Detta eftersom fonden tilldelats 30 miljoner ur ett nytt statligt krispaket för kulturen.

Pengarna ska komma författare och litterära upphovsmän till del “skyndsamt” och därför valde Författarfonden denna gång att dela ut stödet utan ansökningsprocess. I stället valde man ut 1 500 personer som hade mottagit krisstöd i någon av de tidigare omgångarna under 2020 och 2021 och kallar de 20 000 kronorna för “tilläggsstöd”.

Författarfonden har valt ut upphovsmän som anses uppfylla villkoren om litterär nivå och omfattning, samt att personerna anses ha haft behov av stöd under pandemin.

“Bedömningen är att denna grupp även i februari 2022 utgör lämplig målgrupp för det nya krisstödet”, skriver man i ett pressmeddelande.

Stödet kommer att delas ut under mars. En vanlig ansökningsprocess hade gjort att pengarna kom ut först i juni, enligt fonden.

I pressmeddelandet skriver Författarfonden att man också fått extra pengar för en “återstart för kulturen”, som finns tillgängliga att söka för den som inte får tilläggsstöd.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr