Folk och Kultur sätter kulturpolitiken på agendan

Nyheter.
På nästa upplaga av Folk och Kultur är det kulturpolitiken som står i centrum. (Foto: Pierre Pocs)

KULTURPOLITIK. Nu är anmälan öppen till den femte upplagan av Folk och Kultur, ett deltagarstyrt konvent i Eskilstuna, där kulturbranschen, politiken, näringsliv och civilsamhälle möts för att diskutera kulturpolitik idag och framåt.

Folk och Kultur

När: 9-12 februari 2022

Var: Eskilstuna, Munktellstaden

Anmälan för program öppen till: 14 november

Arrangörer: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som går av stapeln 9-12 februari i Eskilstuna, med målet att vara en ledande mötesplats för konsten och kulturens betydelse för demokrati- och samhällsutveckling.

– Vi behöver få upp kulturpolitiken på agendan, att förstå dess betydelse, den blir ofta åsidosatt men har så stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas och mår, säger Ismo Railisson, projektledare.

Här möts näringslivet och civilsamhället för att diskutera frågor kring det kulturpolitiska läget, idag och med blicken framåt och inte minst med tanke på att det är valår. Partiledare från samtliga politiska partier, kulturpolitiska talespersoner och politiker från kommun och region bjuds in. Liksom kulturbranschen, det fri kulturlivet och civilsamhället.

– Konventet samlar mycket folk och nätverkande, det fina är att många möts på den här arenan. Viktigt är att vi sedan tar samtalet vidare, konstaterar Railisson.

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt event och fram till den 14 november kan alla som vill anmäla förslag på programpunkter och utställare, institution eller enskild aktör. Förutom samtal, seminarier och workshops, samlas här kulturevenemang som författarsamtal, utställningar, teater, konserter och spoken word och mycket annat. Det finns även en mindre scen som kallas Megafon, dit arrangörer med viktiga budskap men begränsade resurser kan anmäla sig.

– Vi försöker trycka på att det ska finnas en interaktion på flera områden. Det finns olika sätt att agera, genom tanke, talmässigt eller fysiskt aktivt, säger Railisson.

Nästa års upplaga går under 6 teman, Kulturpolitik, Nordiskt perspektiv, Ungas kultur, Kultur- och näringsliv, Centrum och periferi samt Konstnärlig frihet. Ansökningar för seminarier och workshops ska på något vis vara kopplade till något av temana, och det efterfrågas initiativ som är aktuella och framåtblickande. Railisson hoppas på många ansökningar och utrymme för bra samtal till nästa års konvent.

– Vi vill gärna se att man tänker nytt och annorlunda. Att modet finns att ställa de där frågorna som kan sticker ut och bränner lite extra. Att se utvecklingspotential och blicka framåt, det är ju dit vi strävar, avslutar han.

Folk och Kultur

När: 9-12 februari 2022

Var: Eskilstuna, Munktellstaden

Anmälan för program öppen till: 14 november

Arrangörer: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr