Erotiska böcker om homosexuella män säljer stort i Kina

Nyheter.
Kinesisk affisch för den animerade tv-serien baserad på romansviten “Heaven Official’s Blessing”. En erotisk och fantasifull skildring av kärlek mellan män. (Bildkälla: Wikipedia)

DANMEI. Erotisk litteratur om homosexuella män, en genre kallad danmei, har blivit en storsäljare i Kina. Läsarna är till stor del kvinnor.  

Danmei är en romantisk och erotisk litterär genre med manliga homosexuella huvudpersoner. Författarna är kvinnor och de skriver huvudsakligen för en kvinnlig läsekrets. Om detta berättas det i en artikel i The Guardian. Det finns ett drag av fantasy i de erotiska berättelserna. De manliga karaktärerna i fråga kan vara allt från spöken och rävar till svampar.

Ett av de mest populära exemplen är bokserien “Heaven Official’s Blessing”, som har ett stort antal följare på Kinas främsta danmei-webbplats. Författaren använder pseudonymen Mo Xiang Tong Xiu (“doft av bläck, lukt av pengar”) och har hållit sin identitet hemlig på grund av regeringens censuriver och åtgärder mot några danmeiförfattare. Bokseriens popularitet är inte begränsad till Kina, eftersom de engelska översättningarna av böckerna blivit storsäljare i USA. “Heaven Official’s Blessing” finns därtill som animerad tv-serie på Netflix.

Framväxten av danmeifiktion undergräver traditionella kinesiska ideal och Kinas kommunistiska partis konservativa upprätthållande av traditionella familjestrukturer. Regimen har en uttalat negativ syn på homosexualitet och många danmeiförfattare har därför straffats och satts i fängelse.

Läs mer HÄR.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr