8000 konstnärer får krisstipendium

Nyheter.
Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden, (Foto: Johan Westin)


STÖD. Ur regeringens senaste krisstöd har konstnärsnämnden fördelat 170 miljoner till yrkesverksamma konstnärer.

Precis som Författarfonden har Konstnärsnämnden valt att att fördela medlen genom så kallat tilläggsbeslut. Detta innebär att ingen ordinarie ansökningsrunda utlysts – i stället har pengarna gått till de konstnärer som beviljats något av de tidigare krisstipendierna.

– Eftersom vi vet att behovet bland yrkesverksamma konstnärer fortsatt är stort och återstarten ännu inte riktigt fått fart, har vi den här gången prioriterat att få ut krisstödet snabbast möjligt. Senast i slutet av mars kommer pengarna att ha nått de konstnärer som beviljats det nya krisstödet. Vi förstår att det här inte kan ersätta förväntade intäkter, men vi når ändå många som drabbats och hoppas att vi nu slipper ökad smittspridning och därpå följande restriktioner. Nu behöver vi få publiken tillbaka och ge konstnärerna förutsättningar att kunna leva på sin konst, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden i ett pressmeddelande.

Det rör sig om tilläggsstipendier på 21 600 kronor vardera till totalt 7 862 stipendiater inom områdena bild och form, musik, teater, dans och cirkus samt film.

Anna Brynhildsen

Det senaste från Nyheter

0 0kr