Noterat: Riskfylld konflikt

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

KÄRNVAPENKRIG. Samtidigt som Sverige spionerade på Sovjetunionen, DDR och Polen 1958 och får beröm för detta av Peter Hultqvist, utspelade sig en konflikt som riskerade att utvecklas till ett kärnvapenkrig, i sundet mellan Taiwan och det kinesiska fastlandet.

Den konflikt som nu håller på att utvecklas mellan USA och Kina om Taiwan kan bättre förstås i ljuset av konflikten från 1958. Nyligen har dokument frisläppts som visar att amerikanska militärer och rådgivare till presidenten ville använda konflikten till att sätta in kärnvapen mot Kina, men att president Eisenhower i första hand ville använda konventionella vapen.

De som släppt dokumenten har gjort det för att de vill peka på att det finns en risk att nuvarande konflikt utvecklar sig till ett kärnvapenkrig. Både den svenska och den amerikanska allmänheten har varit ovetande om vilka risker de varit utsatta för av politiker och av militärer. Det gäller 1958 såväl som 2021. En början till att få en större förståelse för det politiska spelet om opinionerna är att studera de nya dokumenten hos National Security Archive i Washington.

Lars Borghem

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr