Noterat: Rapporttips

Noterat.

Noterat

KRIGSRAPPORT. Jag skrev nyligen i Opulens om Fredrik Reinfeldts bok om USA där han försvarar den Pax Americana som enligt min åsikt innebär krig som också orsakar flyktingströmmar. Nu har Watson Institute vid Brown University i USA, undersökt saken vetenskapligt. I en rapport från den 8 september kommer man fram till att mellan 37 och 59 miljoner människor drivits på flykt inom eller utom sina hemländer i de våldsammaste åtta krig som USA har fört sedan den 11 september 2001. I rapporten finns en genomgång av krigen med källhänvisningar.

Här en länk till den som vill sätta sig in i hela det omfattande projektet vid Watson Institute. Till och med New York Times, som på ledarplats har försvarat krigen, skrev om rapporten och intervjuade en av rapportförfattarna.

Lars Borghem

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr