Noterat: Felet är du

Noterat.

Noterat

UR FUNKTION. Lyckoparadigmet, sjunde himlen på jorden som skapar en missbrukare och två sjukskrivna för varje framgångssaga, gav dig frånvarande föräldrar och svårigheter med andra människor; du vågar inte prata med personer av det andra könet och du vet inte hur man tar plats i ett kollektiv.Ditt psykiska välbefinnande är din rättighet. Men vad gör du när du inte fixar dina egna barn? Allt ska vara för dem, de ska vara ditt arv och ditt kall, din livsluft! Vad tar du dig till när det högsta goda på samma gång är den värsta olägenheten?

Du söker dig till litteraturen. Den kulminerade bekännelsekulten har nått en tröskel den inte kan kliva över. Du söker tröst i gamla föreställningar som bättre svarar mot frågorna du har; du sätter dig i en fåtölj hos psykologen, fyller i formulär efter formulär: posttraumatisk stress, adhd, bipolär. Finn ett fel och felet är du, ett fel ska isoleras och medicineras: ”Doktorn! Ordinera stackaren placebopiller så han i alla fall kan ge sken av att begripa något.”

Christoffer Andersson

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

Noterat: ”Finaste!”

INTERNETIDIOTI. Hur mycket hälsofixerad ”åh titta på mig i min halvreligiösa yogaställning
0 0kr