Noterat: 3 mars – Mysbyxans dag

Noterat.

Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

HÖGTID. Jag vill utnämna dagens datum, den 3 mars, till Mysbyxans dag. En officiell dag till ära för människan som klämts fast under den förflackande förtroendekapitalets välstrukna pro forma.

Den 3 mars vill jag se ministrar och presidenter, statsråd och språkrör, chefer och rektorer, entreprenörer och doktorander och experter och varenda en som försöker leva upp till alla silvertejpande begrepp – jag vill se dem alla i mysbyxor och säckig tröja för en dag till ära för människan fjättrad i förtroendekapitalets nav som svettas för små sken av ansvar och äkthet.

Under de välstrukna formaliteterna har ansvar och äkthet blivit färdigheter vid sidan om den naturgivna människans egenskaper som sedan petats ihop till ett funktionsbetingat ideal, ett slags övermänniskoideal som bottnar i samma ekonomiska agenda som en gång ritade upp nationsgränserna. Därför vill jag utnämna den 3 mars till Mysbyxans dag, en dag där ansvar och äkthet handlar om biff och lök och markkontakt snarare än förtroendekapitalets vilseledande valutor.

Christoffer Andersson

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr