Läkande musik

Musik/Kultur.
PianoBasso (foto: PianoBasso)

KLASSISKT. PianoBasso håller med konsekvens fast vid sitt sätt att tolka och gestalta, duon strävar hela tiden efter att komma nära musikens kärna, skriver Bo Bjelvehammar om nya skivan.

 

 

Tranquillo II av PianoBasso
Naxos

Det pågår ett ständigt samtal om skärmtidens längd, däremot ägnas det föga energi åt frågan om hur vi ska använda vår övriga tid. Om vi bortser från arbete och vila finns det annat, som gör våra liv meningsfulla och goda, och att alla ingående element, skapar gynnsamma samband och strukturer. Kring detta lindar sig en känsla av ordning och systematik. Det jag tänker på som inslag i vår livsvarp är god och sund kosthållning, en livsstil, som bidrar till ett gott liv, rikligt med utevistelse och rörelse och så det, som just nu, är så nära, att lyssna på musik. När vi har gjort allt det väsentliga och goda, då kan vi se, om det finns någon skärmtid över. Självklart har jag utelämnat delar och innehåll i ett bra och gott liv.

PianoBasso, som består av Thomas Gustavsson på piano och Andreas Gustafson på kontrabas, spelar klassiska sång- och instrumentalstycken på sitt eget sätt. På Tranquillo II  finns tio spår och där får vi följa med på en musikalisk resa, med stycken av bland andra Edvard Grieg, Carl Nielsen och Claude Debussy. De flesta styckena är lätta att känna igen.

PianoBasso arbetar med en avskalad och lågmäld klangbild. Med en meditativ rytmik och suggestiva klangfärger, infinner sig vid lyssnandet ett behagligt lugn och en ro, som är vilsam. Musiken är både helande och fungerar temposänkande. Därför är beteckningen tranquillo mycket lämplig.

Ett spår ägnas åt Kung Liljekonvalje, en dikt av Gustaf Fröding från samlingen Stänk och Flikar från 1896 (i samma samling finns Strövtåg i hembygden), här de fyra första raderna.

Kung Liljekonvalje av dungen
kung Liljekonvalje
är vit som snö
nu sörjer unga kungen prinsessan Liljekonvaljemö.

Tolkningen bygger på en komposition av David Wikander.

Det finns alltid en risk att välja alltför kända musikstycken. Alla har redan en lätt cementerad uppfattning om hur de ska låta och hur de ska behandlas. PianoBasso håller med konsekvens fast vid sitt sätt att tolka och gestalta. Duon strävar hela tiden efter att komma nära musikens kärna. Att försöka göra detta utan utstyrsel och strössel.

Under våren turnerar de och spelar både i kyrkor och kulturhus.

Vi slutar med ett lämpligt spår, Vårnatt av Wilhelm Stenhammar, som kom till 1912, för texten stod Oscar Levertin.

Vackra vita vår,
du, som på stjärnlyst strimma
tyst över vägarna går,
lätt genom nattens dimma,
du, som ger växt och grodd,
du, som ger sol och grönska.

För övrigt rekommenderar jag mer musiktid och mindre skärmtid!

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr