Vem får Nobelpriset i litteratur 2023?

Litteratur.
Montage: Opulens.
Montage: Opulens.

LITTERATURSPANING. Varje år tipsar Carsten Palmer Schale  om vem som kommer att få årets Nobelpris i litteratur. För två år sedan var Carsten först i Sverige med att tippa helt rätt – det blev Gurnah. Förra året fick en av de tre han trodde mest på priset, Annie Ernaux. Här kommer Carstens prognos för 2023!

Jag tror att årets pristagare på nytt blir en europé; eftersom min magkänsla säger så, men det finns givetvis många andra från andra håll som kan vara aktuella. Nedan dristar jag mig att helt kort lista (1) De tio jag tror kan komma i fråga (2) De fem jag tror ligger bäst till (3) Den jag tror får det (4) vilka tre jag personligen för tillfället håller högst (och om vilka jag ordat något om alla) samt (5) den jag hoppas får det.

De tio jag tror kan komma ifråga (utan inbördes rangordning).

Lägg märke till, att jag strukit flera av mina förslag från förra året (av olika skäl: ålder och popularitet; Frankrike förra året).

Joyce Carol Oates från USA

Jon Fosse från Norge

Colm Tóibín från Irland

Mircea Cărtărescu från Rumänien

Ngũgĩ wa Thiong’o från Kenya

Peter Nádas från Ungern

Nuruddin Farah från Somalien/Somalia

Marilynne Summers Robinson från USA (ja, jag fick känslan)

César Aira från Argentina (liksom här!)

Bei Dao (exilkines)

De fem jag tror ligger bäst till (likaledes utan inbördes rangordning)

Jon Fosse från Norge

Colm Tóibín från Irland

Mircea Cărtărescu från Rumänien

Ngũgĩ wa Thiong’o från Kenya

Peter Nádas från Ungern

Den jag tror får det!

Mircea Cărtărescu från Rumänien

De tre jag personligen för tillfället håller högst.

Mircea Cărtărescu från Rumänien

Ngũgĩ wa Thiong’o från Kenya

Peter Nádas från Ungern

Den jag hoppas får det!

Ngũgĩ wa Thiong’o från Kenya

Några funderingar

Varje år, när diskussionerna börjar komma i gång, brukar Akademien åtminstone vid tillfälle med viss, ehuru delvis måttfull, emfas, hävda, att priset bara handlar om den BÄSTA litteraturen. INGENTING ANNAT. Nähä. Tillåt mig att åtminstone tvivla något.

I år, exempelvis, finns det några skäl att både välja bort och välja in. Så att säga.

Låt oss fundera. Dels har vi det som hände förra året. Dels har vi ålderskriteriet. Dels har vi fördelningskriteriet. Dels har vi (fast hysch!) det politiska kriteriet, Dels har vi genrekriteriet. Dels har vi säkert en räcka andra kriterier också. Nå.

Åldern

Ja, under det senaste decenniet (och innan och nu) har en del rent faktiskt fallit för bilan (fast undantag finns), medan andra börjar bli påfallande gamla och skröpliga. Så t.ex. hann ju den store Kemal trilla av stolen, liksom exempelvis PO Enquist, Gösta Ågren och Inger Christensen. Så t.ex.  tycks ju UN , Noteboom och Antunes ligga nära strecket.

Fördelningskriteriet

Ja, nu har vi ju nyss fått ett pris till en person som åtminstone är född i Afrika – och svart. Och en av flera tänkbara fransyskor. Farah? Nja. Kincaid? Kanske.

Det politiska kriteriet

Nej, nej, nej, menar man i Gamla stan. Hur då med Sofi Oksanen, någon transnistrier – eller rentav någon från Ukraina eller Ryssland? Nej.

Genrekriteriet

Poet, dramatiker eller prosaist? Eller blandtyp. Jag tror på det senare. Folk orkar inte med en poet mer än vart annat decennium. Detta talar för bland annat Jon Fosse! Men också för Cartraescu.

Något specialkriterium?

Ja. Oates är på något märkligt sätt (Som Burgess var) direktdiskvalificerad. MEN! Grass, Lessing, Pinter.

Kriterier som är positiva

Mircea Cărtărescu från Rumänien

Ngũgĩ wa Thiong’o från Kenya

Peter Nádas från Ungern

Europé med blandade genrer. Detta talar för Fosse och Cărtărescu. Men det vore väl f-n om inte wa Thiong’o äntligen får det. Jag tippar Cărtărescu och hoppas på  wa Thiong’o.

ANVÄND DENNA!
CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

 

 

 

 

 

Det senaste från Litteratur

0 0kr