Stark berättelse om en av våra stora statsmän

Litteratur
Lars Djerf har skrivit en stark bok om Dag Hammarskjöld.

STATSMAN. Lars Djerf har skrivit en stark och uppslagsrik berättelse om en av våra få verkligt stora statsmän, skriver Bo Bjelvehammar, som läst Dag Hammarskjöld – En psykobiografi.

 

Dag Hammarskjöld – En psykobiografi av Lars Djerf
Ekström & Garay förlag

Lars Djerf är religionspsykolog och konstvetare, han har skrivit ett antal böcker, både om Lovö kyrka och Berit Wallenberg.

Han har nu skrivit en bok med titeln Dag Hammarskjöld – En psykobiografi. Den skildrar ett liv fyllt av dramatik. Från en svår födelse 1905 till en brutal död 1961. Det var den 17 september som FN:s generalsekreterare dog, när hans plan störtade på väg till Ndola i Nordrhodesia för ett fredsmöte med Katangas ledare Tshombe. En händelse som fortsätter att väcka både undran och leda till spekulationer.

Lars Djerf hade tänkt att skriva en vetenskaplig avhandling, men så blev det inte, dock fortsatte han att arbeta med ämnet. Det finns ett vetenskapligt skimmer över livsberättelsen, käll- och litteraturförteckningen är på femton sidor och antalet fotnoter är 641stycken. Det är en magnifik uppvisning i noggrannhet och källflöde.

BO BJELVEHAMMAR

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur