Staffan Bergwik skriver lättillgängligt om kartläggningen av världen

Litteratur.
Omslaget till "Terranauterna" av Staffan Bergwik.
Omslaget till “Terranauterna” av Staffan Bergwik.

HISTORIA. Mathias Jansson har läst ”Terranauterna” av Staffan Bergwik och konstaterar att det är en lättläst och lätttillgänglig bok som ger en historisk översikt angående hur vi upptäckte och kartlade världen.

Terranauterna: Om människans dröm att upptäcka och kartlägga världen
av Staffan Bergwik
Norstedts

Med en kartapp i din mobil kan du med några meters precision se din geografiska position i världen och med funktionen street-view kan du zooma in på gatunivå och vandra omkring i världens alla städer för att sedan zooma ut och se jordens alla kontinenter och hav i fågelperspektiv. Så har det inte alltid varit. Det påminner Staffan Bergwik oss om i boken “Terranauterna”. Innan vi begav oss ut för att utforska rymden som astronauter, blev vi först tvungna att utforska vår egen värld som terra(jord)nauter.

Utforskningen och kartläggningen av jorden är starkt förknippad med den tekniska utvecklingen.

När vi började förflytta oss över längre sträckor behövde vi kartlägga och beskriva vår omvärld för att komma ihåg och visa var vi hade varit. Från början utgick kartorna från ett maktcentrum, som Medelhavet under antiken eller Jerusalem under medeltiden.

Utforskandet av världen tog fart på riktigt under 1400-talet med nya typer av segelskepp. Christoffer Columbus och andra upptäckare vidgade vår världsbild med sina resor över haven. Behovet av mer exakta kartor för att undvika faror, men också för att beskriva nya områden som västvärldens länder annekterade, blev allt viktigare. Kartritarna blev en viktig yrkesgrupp som kunde skildra den nya världsbilden.

Efter att ha kartlagt jorden till lands och havs, blev ballonger och flygplan nya färdmedel som gav oss nya perspektiv på vår verklighet.

Under 1800-talet kombinerades nya tekniker som luftballonger och kameran och flygfotot var fött och därmed också ny möjligheten att kartlägga stora områden från luften. Det ultimata fågelperspektivet på världen är nog det kända fotografiet ”Blue Marble” som togs från rymden av besättningen på Apollo 17 år 1972. En bild som visar vår blåa planet, med kontinenter och hav, svävande i universum.

Bergwik är professor i idéhistoria och därför blir ”Terranauterna” också en berättelse om människans ambitioner, drömmar, föreställningar och idéer genom historien. Under olika epoker har bilden av världen betytt olika saker och speglat samhällets olika ideal. ”Terranauterna” av Staffan Bergwik är en både lättläst och lättillgänglig bok som ger en historisk översikt angående hur vi upptäckte och kartlade världen.

Så nästa gång du med mobilens kartapp zoomar in på ett hotell i Paris som du tänker boka under semestern, så tänk på alla de som före dig djärvt vågade språnget och kartlade den okända världen.

ANVÄND DENNA!
MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr