Le Carrés tal till Palme ges ut på sex språk

Litteratur.
Omslaget till Den saknade rösten.

HÅGKOMST. För tre veckor sedan gick den världsberömda thrillerförfattaren John le Carré bort. Året innan mottog han Olof Palme-priset. Hans uppmärksammade tal i samband med prisutdelningen kommer nu ges ut som bok och det på sex olika språk.

2019 års Olof Palmepris tilldelades David Cornwell, också känd som författaren John le Carré. Han får priset för  “för sin engagerande och humanistiska opinionsbildning i litterär form kring frågor rörande individens frihet och mänsklighetens ödesfrågor. Som författare väcker han återkommande världsvid uppmärksamhet och manar oss till diskussion kring stormakternas cyniska maktspel, de globala storföretagens rofferi, korrupta politikers lek med människors hälsa och välfärd, den internationella brottslighetens växande omfattning, spänningen i Mellanöstern samt fascismens och främlingsfientlighetens framväxt i Europa och USA. I Olof Palmes anda ger David Cornwell därmed ett enastående bidrag till den nödvändiga kampen för frihet, demokrati och rättvisa.”

Den nyligen framlidne författaren David Cornwell – också känd under pseudonymen John le Carré – tilldelades Olof Palme-priset ”för sin engagerande och humanistiska opinionsbildning i litterär form kring frågor rörande individens frihet och mänsklighetens ödesfrågor”.

Nu har Ekström & Garay förlag fått i uppdrag av stiftelsen Olof Palmes minnesfond att redigera, formge och trycka en bok innehållande det tal Cornwell/le Carré höll när han i januari 2020 mottog det prestigefulla priset. Ett tal som av Olof Palmes Minnesfond beskrivs som makalöst.

– Jag ser det som ett hedersuppdrag att få arbeta med den här boken, då jag hyser stor respekt för både pristagaren och Olof Palme säger Tomas Ekström, vd på Ekström & Garay.

I talet frågar sig Cornwell/le Carré hur Olof Palme hade velat bli ihågkommen och reflekterar enligt följande:

”Låt oss börja så här. För sitt liv, inte för sin död. För sin humanism, sitt mod och för bredden och fullständigheten i den humanistiska vision som var hans. Som en röst för sanningen i en värld fast besluten att grumla den. Genom de inspirerade och kreativa projekt som unga människor varje år genomför i hans namn. Och hur skulle jag själv vilja bli ihågkommen? Mannen som fick 2019 års Palmepris passar mig utmärkt.”

I The missing voice/Den saknade rösten kommer talet återges i sin helhet på engelska, svenska, spanska, tyska, danska och hebreiska, med förord av Pierre Schori.

ANNA BRYNHILDSEN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr