I ensamhetens land

Litteratur.
Ulf Lundell. (Foto: J Davis.)

LITTERATUR. Det går tveklöst att säga att Ulf Lundell skickligt gestaltar sin tid och att språket fungerar utmärkt som verktyg i skapandet av de stämningar som han vill belysa, skriver Bo Bjelvehammar.

 

Vardagar 3 av Ulf Lundell
Wahlström & Widstrand

Ulf Lundell är författare, rockmusiker samt bildkonstnär och han har arbetat inom dessa genrer i mer än fyrtio år. Han gör fortfarande turnéer som musikartist och skriver nästan dagligen. Det har blivit minst tjugo böcker, sedan Jack utkom 1976.

Nu fortsätter han med sina dagboksblad från Österlen och Vardagar 3 är, som titeln säger, den tredje dagboksvolymen i en svit som inleddes 2018. Det är inget tunt häfte, nej, det är en tegelsten på 872 sidor. Det är självklart att med det omfånget så blir det partier av upprepning och brist på variation. Men på det stora hela håller Lundell fast vid dynamik och rörelse i berättandet. Det blir som så ofta för författare i 70-årsåldern, ett tillbakablickande, bredvid ett iakttagande av det som finns i omgivningarna.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr