Från Wien till Chicago

Litteratur
Ola Innset. Collage: C Altgård / Opulens.

OMVÄRDERING. ”Bokens främsta styrka är dess empiriska belägg och tematiska genomgång”, menar Vladan Lausevic som läst Ola Innsets idéhistoriska verk om nyliberalismen.

 

Reninventing Liberalism. The Politics, Philosophy and Economics of Early Neoliberalism (1920-1947)
av Ola Innset
Förlag: Springer

Sedan mitten av 2000-talet har det inte gått ett enda år i svensk debatt utan att begreppet nyliberalism har debatterats i olika medier. Bland de senaste exemplen är diskussionerna i samband med det vetenskapliga projektet Nyliberalism i Norden vid Uppsala Universitet. Debatten har gått så långt att det från vissa håll påståtts att Sverige är ett nyliberalt land.

Begreppet nyliberalism brukar alltså väcka starka känslor och uttalanden i debatten, främst hos vänsterorienterade debattörer. ”Nyliberalismens fel” har blivit en sorts generell förklaring till vitt skilda samhällsproblemen, allt från migration och flyktingpolitik till välfärd och ekonomi.

VLADAN LAUSEVIC

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Från dödens väntrum

SJUKDOMSSKILDRING. ”Allt är en smärtsam och ärlig läsning”, skriver Bo Bjelvehammar som