Från jord till bord

Litteratur.
Stilleben av Adriaen van Utrecht, 1644. (Bildkälla: Wikipedia)

KOKKONST. “Om barockens hov förstod hur man iscensatte måltiden, så gör många människor liknande teateruppsättningar med visuell verkan på Instagram”, skriver Lis Lovén som läst Gastronomiska Akademiens kalender för 2022.

Måltiden som konstart
Av Gastronomiska Akademien
Carlssons bokförlag

Gastronomiska Akademien har gett ut sin kalender på Carlssons bokförlag. Jag undrade själv när jag fick den i min hand om den inte är för fin för även mig. Nä då, den har mycket att ge som jag inte hade koll på innan. Det är många ledamöter som skriver varsitt kapitel i boken som heter Måltiden som konstart.

Jag har aldrig tidigare tänkt att mat är en klassmarkör, men ju mer jag läser desto djupare hamnar jag i en kulturens historia som placerar gastronomin inom konstvärldens fält.
Att mat som konst är en förädlande princip för folket, det visste jag ej. Alltså borde ”folket” nog ha nytta av att läsa in sig på denna bok, om inte annat så för att reagera och uppfinna en dadaistisk matkultur.

Från jord till bord är mer än en kliché i denna bok. Vilka förutsättningar vårt lands jordar har att producera mat även för export nämns här. Jord, antal soltimmar och lagom mängd nederbörd skapar goda förutsättningar för produktion av föda, men kan även leda till de timmar då maten blir till ett konstnärligt, förädlande uttryck.

Alla sinnen kan förberedas vid bordet med rätt dukning, servetterna vikta till snillrika konstverk, belysning, inredning, möblemang, allt påverkar våra förväntningar av en middag där vi inte endast äter, utan avnjuter middagen i sällskap.

Libri resurrecti - återupplivade böcker

Följ vår blogg om litteraturskatterna du inte visste att du ville läsa!
Läs bloggen

Manifestet “Ny Nordisk mat” har gett Norden en plats på restaurangkartan och är således ett politiskt dokument. Detta projekt drevs av Nordiska ministerrådet. Eftersom Sverige är teknologiskt utvecklat kan vi skapa gastronomiska kunskaper med intresse som sträcker sig bortom det lilla Sverige. Matkonst som politik, säg vem visste det?

Laval och Electrolux är idag globala företag med kunnande inom kökstekniska produkter. IKEA marknadsför svenska livsmedelsvaror. Det innebär i runda tal 20% av vår livsmedelsexport.

Vid Örebro universitet lär man sig sambandet mellan retorik och maten som konstnärlig sinnesförnimmelse. Med vår bondekultur i botten borde det, som jag ser det, gå länkar från den rustika bondenäringen upp till finrummet och inom mig ser jag socialdemokratins acceptans att ”alla ska med!” Blandekonomin är mer än att bara äta sig mätt.

Tidigt i den kulturella och politiska historien blev hov och adel medvetna om maten som sinnenas helhetsupplevelse. Mat kommunicerar och skapar kontakter. Vi kan se detta arv på nobelmiddagar. Ett matarrangemang som helhet är helt enkelt en teateruppvisning där alla sinnen förbereds. När jag nu läser denna bok inser jag att den kunskap den förmedlar borde vara viktig för utövande konstnärer, men även för de som känner sig åsidosatta av finrummens kultur. Ska vi bara stå utanför och kika in, alienerade genom vår ovilja att lära oss nya koder? Eller ska vi lära oss av den makt över alla sinnen som de övre klasserna besitter?

Fika som kommunikation och konst signalerar ett otvunget möte.

Och det tycks som om många statliga myndigheter ännu inte har tillräckliga kunskaper att använda de kommunikationskanaler och matkoder som ska till för att kunna gå bortanför endast principen om hur mycket det får kosta som representation. Med Roland Barthes och strukturalismen (läs: Saussure) i bagaget borde väl även de radikala politikerna inse kodspråkets förbindelser folk och folk emellan. Diplomati kan hänga på en helhetsupplevelse eller något halvt vunnet. Det är här genom denna nya kunskap jag fått genom denna bok som jag ser ett större samband…

Och i Almedalen 2019 införde talmannen en fikastund medan man diskuterade demokrati i tältet. Fika som kommunikation och konst signalerar ett otvunget möte och kan vara nog så viktigt, ja demokratiskt i sin vardaglighet. Det behöver idag inte vara barockt eller pompöst.

Om barockens hov förstod hur man iscensatte måltiden, så gör många människor liknande teateruppsättningar med visuell verkan på Instagram. Man försöker med friluftsbilder vid öppen eld visa matupplevelser efter en vandringstur. Att försöka skapa autenticitet med förtäringen ute i det fria ger en identitet som är lika mycket teater som en gång furstehoven sysslade med.

 

LIS LOVÉN
i
nfo@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr