En frispråkig klassiker

Litteratur/Kultur.
Catullus läser upp sina dikter hemma hos Lesbia. Målning: Sir Lawrence Alma-Tadema (1836–1912)

ROMERSK POESI. Den romerske poeten Catullus skrev både om vackra pojkar och tilldragande kvinnor. Likaså tycks han ha varit lika hemmastadd i stadens sjaskigare kvarter. Clemens Altgård tecknar ett porträtt av poeten som skrev dikter som i fråga om obscenitet kan mäta sig med dagens grovkornigaste rappare.

 

 

Catullus är förmodligen, vid sidan av Horatius och Ovidius, den romerske poet som studerats flitigast av latinstuderande under årens lopp. Samtidigt har Catullus alltid haft något av det förbjudnas tjuskraft, något som berott på att vissa av hans dikter är minst sagt frispråkiga, även med nutida mått mätt.

CLEMENS ALTGÅRD
clemens.altgard@opulens.se

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Kultur

0 0kr