Är skånskan en enhetlig dialekt?

Litteratur.

SPRÅKLÅDAN. Hej! Jag såg några avsnitt av Fredrik Lindströms Dialektmysterier och undrar om skånskan är en enhetlig dialekt eller om det finns diverse skillnader i landskapet? / Ola Andersson, Karlskrona.

 

 

Hej Ola! Ja, när man talar om skånsk dialekt får jag den uppfattningen att det ofta syftas på den riktiga breda dialekten nere på Österlen, men detta är en förenkling. Det finns många varianter av dialekten här i söder och dessa  handlar bland annat om landsbygd kontra stad och lantbrukare/arbetare kontra akademiker.

Ta till exempel lundadialekten, så tydligt representerad av journalisten och tv-personligheten Christoffer Barnekow, eller för all del parodierad av kulturprettofiguren  Dan Bäckman i Killinggängets persongalleri. Den uppfattas som ett slags pretentiös akademikerdialekt där det bondska inte riktigt försvunnit. Dock finns det knappast något gemensamt med språkbruket hos lantbrukarna i sydöst  och deras triftonger. (Triftonger består av tre vokaler uttalade i samma stavelse.)

När vi ändå är inne på dialekter som i någon mån anses finare kan vi ju också nämna Helsingborg, där det till exempel heter att ”jag tar hynden på byssen för åka till Lynd”. Det vill säga att ”u” uttalas mer spetsigt och blir ”y”, men om detta sedan ska kallas att artikulera bättre är väl diskutabelt.

Sedan har vi ju mina hemtrakters språk, nämligen Göingedialekten. Eller bättre uttryckt Göingespråket. Jag föredrar att säga språket och inte dialekten, för i de mörkaste skogarna är dialekten så särpräglad att det krävs stor ansträngning för utomstående att förstå. Med andra ord utgör det nästan ett eget språk.

Tyvärr har Göingespråket varit måltavla för en del, i mitt tycke,  osmaklig och orättvis komik i tv, till exempel i realityserien Hem till Tyringe och jag får väl försöka försvara min egen dialekt här med att säga att vad som anses fult och vad som betraktas som fint ofta är en fråga om makt och centrum kontra periferi.

Nordöstra Skåne har länge varit fattigbygd och utmark gentemot det mer välmående Västskåne och Österlen, och det visar också på att dialekter konserveras på ett helt annat vis om regionen inte är ett tillväxtområde utan har hamnat på efterkälken.

JESPER NORDSTRÖM
 jesper.nordstrom@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Jesper Nordström

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Litteratur

0 0kr