Är dyslexi vanligare i vissa språkområden?

Litteratur.

SPRÅKLÅDAN. Hej! Jag kommer från Spanien och jobbar på en förskola. En undran jag har gäller det här med skillnader mellan olika språk och om dyslexi är lika vanligt förekommande i alla språkområden. / Solange

 

 

Hej Solange!

Det enkla svaret är ja, det är skillnad. Nu är frågan om dyslexi ett oerhört svårt och komplext problem. Bland annat kan det förekomma dyslexi på symptomnivå hos unga med adhd, men om detta är renodlad dyslexi eller snarare ett resultat av koncentrationssvårigheter är experterna inte överens.

Detta sagt för att inte uttala sig för tvärsäkert. Däremot  finns det avsevärda skillnader i lässvårighet språken emellan. Det beror i hög grad på hur språkets ortografiska transparens är beskaffad. Enklare uttryckt betyder detta helt enkelt hur väl stavning och uttal sammanfaller. Unesco har gjort en studie som visar att dyslexi är vanligare i länder där stavning och uttal skiljer sig mycket åt.

Detta skulle kunna förklara att dyslexi är vanligare i Frankrike än i Sverige, för så är faktiskt fallet. Det torde till exempel inte enbart vara grundskoleeleverna i Frankrike som har problem med att läsa, stava och framför allt uttala namnet på den burgundiska köttgrytan bœuf bourguignon.

Däremot lär ett av de andra romanska språken — italienska — vara förhållandevis lätt att läsa, då det anses vara det språk i Europa där uttalet och stavningen är som mest lika varandra.

Själv är jag dock övertygad om att dyslexi inte bara beror på detta eller en neurologiskt betingad problematik.  Jag tror att förekomsten även förklaras av sådant som studievana från hemmiljön, klassrumssituationen och andra ej medicinskt betingade faktorer.

JESPER NORDSTRÖM           jesper.nordstrom@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Jesper Nordström

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr