Anteckningar om den vilsna 1900-talseuropén

Litteratur/Kultur
Fernando Pessoa, 1888-1935 (Montage: C Altgård / Opulens).

”Hans anteckningar blir till estetiskt avancerade formuleringar av den gåta som den splittrade och vilsna 1900-talseuropén utgör när vi tittar i backspegeln och försöker förstå vår egen historia.” Clemens Altgård skriver om den portugisiske författaren Fernando Pessoa som blev internationellt känd först långt efter sin död.

 

 

Det finns vissa diktare som är firade storheter under sin livstid men vars verk likväl ohjälpligt faller i glömska. Det finns också exempel på motsatsen – skalder som lever under blygsamma förhållanden, ofta i armod, och skriver för ingen, men får en stor publik efter sin död.

 

CLEMENS ALTGÅRD

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Kultur

Essä: Vithetskritik

ESSÄ. Filip Hallbäck skriver, med utgångspunkt i kuppförsöket i Washington DC, om