Allmänbildande om havens mysterier

Litteratur.

 

Patrik Svensson. (Foto: Emil Malmborg)
Patrik Svensson. (Foto: Emil Malmborg)

ESSÄISTIK. Sammantaget har Patrik Svensson skrivit ett antal essäer som ger en spännande historisk och samtida överblick när det gäller vårt förhållande till havet, skriver Mathias Jansson som läst “Den lodande människan”.

Den lodande människan. Havet, djupet och nyfikenheten av Patrik Svensson.
Albert Bonniers förlag

Patrik Svensson utkom 2019 med “Ålevangeliet” som belönades med Augustpriset i genren facklitteratur. Boken inleds med att författarens far lär honom fiska ål i den å som rinner längs åkrarna i hans barndomstrakt och det blir utgångspunkten för en fascinerande berättelse om den mystiska ålens ursprung.

I uppföljaren “Den lodande människan” är det i stället den biblioteksälskande modern som introducerar författaren till havens mysterier genom att låna hem en faktabok om fiskar från biblioteket.

Vi lever på en planet som vi paradoxalt kallar nog kallar Jorden. För sett från rymden lever vi på den blå planeten där hela 70 procent av jordens yta består av hav och det är bara ytan, räknar man med havsdjupen så blir det mycket mer och vi vet fortfarande väldigt lite om vad som finns där nere i havsdjupen.

Om vi vill utforska vår omvärld måste vi därför vid något tillfälle korsa det okända och farliga havet för att komma vidare. Vi människor har alltid drivits av nyfikenhet och äventyrslust och därför vågade vi en gång i historien språnget ut över det öppna havet för att lägga världen under oss.

Redan för 5 000 år sedan seglade polynesierna iväg från Indonesien och Filippinerna för att utforska havet och tog sig så småningom till Påskön tusentals kilometer från startpunkten. Under 1500-talet var det de stora upptäcktsresandes tid då världskartan ritades om när Vasco da Gama fann sjövägen till Indien, Columbus ”upptäckte” Amerika och Ferdinand Magellan seglade jorden runt. Nyfikenheten är bara en människans drivkraft, en annan mörkare sida är girighet och maktlystnad. För i spåren av de nya upptäckterna följde också kolonialism, slavhandel, exploatering, rovdrift och utrotning.

När Patrik Svensson tar med oss över haven och ner i dess djup är det delvis en ganska mörk berättelse om hur vi länge levde i den villfarelsen att havets rikedomar var oändliga. Vi jagade valar skoningslöst under 1800-talet tills de nästan var utrotade, vi fiskade girigt upp havets silver och bottentrålade oss genom världshaven tills vi en dag märkte att det oändliga fiskbeståndet höll på ta slut. Idag riktar vi våra blickar mot havsdjupens gruvfyndigheter och ser klimatförändringarna som en möjlighet att exploatera och borra efter olja i Arktis med risk för att upprepa gamla historiska misstag.

Patrik Svensson är en god essäist och “Den lodande människan” en läsvärd och intressant bok om det som vår planet består mest av, hav, men uppföljaren lyckas inte riktigt nå upp till “Ålevangeliets” nivåer.

“Ålevangeliet” handlade om ett ämne som få oss av oss känner till, ålen, dess kulturhistoria och biologi, medan utforskandet av havet, de stora upptäcktsresandes tid med Magellan och Columbus och hotet mot världshaven, är saker som det skrivits en hel del om redan i olika former och som intresserad av ämnet ställer jag därför lite högre krav på att det ska tillföras något nytt i sammanhanget. 

Libri resurrecti - återupplivade böcker

Följ vår blogg om litteraturskatterna du inte visste att du ville läsa!
Läs bloggen

Jag hade önskat att fler av essäerna i boken hade varit mer som den om Robert Dick. Vem undrar du? Robert Dick vare en skotsk bagare och hängiven amatörvetenskapsman i början av 1800-talet som verkade i periferin, men som drevs av en enorm nyfikenhet och målmedvetenhet som resulterade i den banbrytande upptäckten av fiskfossiler. Robert Dick är en av alla de lodande människorna i vår historia, precis som de okända polynesiska seglarna som för runt 5 000 år begav sig ut i det okända bara för de kände ett behov av att veta vad som fanns bortom horisonten. Robert Dick var en av alla de nyfikna människor i historiens periferi som lade pusselbitarna till de stora framtida upptäckterna. 

Sammantaget har Patrik Svensson skrivit ett antal essäer som ger en spännande historisk och samtida överblick när det gäller vårt förhållande till havet. Det är en allmänbildande samling texter där författaren också höjer ett varningens finger beträffande människans nyfikenhet när det gäller haven.  

ANVÄND DENNA!
MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr