Språklådan: Varifrån kommer skånska ”rullebör”?

Kultur.

SPRÅKFRÅGA. Hejsan! Jag vill helt enkelt veta var det skånska ordet rullebör kommer ifrån, alltså dialektordet för skottkärra. /Gudrun

 

HAR DU OCKSÅ EN SPRÅKLIG FUNDERING? STÄLL DIN FRÅGA TILL: sprakladan@opulens.se

Ja, hejsan! Det ordet är ett exempel på när ett ”å” blir ”ö”, vanligt i skånskan. Speciellt i nordöstra delarna. Där, brukar det retsamt sägas, förvandlas ”måla båten blå” till ”möla böten blö”.

Bör är alltså bår och det har ingenting med sjukvård att göra utan är substantivering av bära. Det vill säga det är en bår med hjul. Sen har vi ju det lilla e:et i mitten som är en typisk fogevokal och sådana vokaler kan man skriva en hel bok om. Det är antagligen en form av genitiv som i detta fall mer kan tolkas som ”försedd med”.

Det kan också nämnas att det på danska heter trillebør och alltså visar detta på att skånskan ofta förhåller sig till riksdanskan i stället för rikssvenskan. Slutligen har jag även här och där hört ordet skottakärra, som ju då skulle kunna ses som ett mellanting mellan skånska och rikssvenska.

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

0 0kr