Rapport: Nio av tio museer tvingades stänga

Nyheter/Kultur.
Nordiska museet i Stockholm – ett av många museer som tvingades hålla stängt på grund av covid-19. (Foto: Jessica Gow/TT)

PANDEMIRAPPORT. Resursbrist, otrygga anställningar och hög arbetsbelastning – så ser verkligheten på Sveriges museer ut, enligt en ny rapport. Nio av tio museer har också tvingats att hålla stängt i perioder under pandemin.

Fakta: Ur rapporten

2020 minskade de fysiska besöken på museer, men samtidigt gjordes 216 miljoner digitala museibesök.

8 av 10 museer har ställt om till en mer digital verksamhet.

88 procent svarar att verksamheten har varit helt stängd under perioder och 76 procent att man dragit ned på verksamhet.

75 procent tycker att smittskyddsåtgärderna under coronapandemin har varit tillräckliga, men många säger att de kom för sent och var otydliga.

71 procent av dem som svarat möter museibesökare eller publik i sitt arbete. 28 procent jobbar i statlig sektor, 28 procent i kommunal, 24 procent inom ideell sektor/stiftelse, 15 procent i regional och 5 procent i privat sektor.

Museerna har drabbats hårt av coronapandemin. Det visar en undersökning som DIK har gjort, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor. 76 procent av de tillfrågade i branschen uppger till exempel att museet har dragit ned på verksamheten.

– Redan före pandemin hade museerna det väldigt tufft, man hade dålig ekonomi och var underbemannade. När man lägger en pandemi ovanpå blir det naturligtvis ännu värre. Många museer har stängt och många har ställt om sin verksamhet. Alla med otrygga anställningar — och de är många i museisektorn — har drabbats extra hårt, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg.

Bland personal med tidsbegränsade anställningar har var fjärde blivit uppsagd, och i privat och ideell sektor har var tredje blivit permitterad. Hälften av dem som svarat i undersökningen uppger att de inte har tid och resurser för att klara sitt uppdrag. Nästan sju av tio har under de senaste två åren bytt eller funderat på att byta jobb på grund av arbetsmiljön.

Anna Troberg tycker att det är bra att regeringen har tilldelat museerna krispengar under pandemin, men menar att de inte kommer att räcka för att återstarta museisektorn.

– För att museerna ska kunna utföra sina uppdrag och samtidigt säkerställa en bra arbetsmiljö krävs det långsiktiga budgetsatsningar och man måste öka det ekonomiska utrymmet på både nationell och lokal nivå, säger hon.

Elva procent av de tillfrågade har också upplevt att politiker har försökt styra utställningar och inköp av konst.

Enkäten gick ut till medlemmar som arbetar på museer, konsthallar, gallerier eller kulturhus och 589 personer deltog.

Fakta: Ur rapporten

2020 minskade de fysiska besöken på museer, men samtidigt gjordes 216 miljoner digitala museibesök.

8 av 10 museer har ställt om till en mer digital verksamhet.

88 procent svarar att verksamheten har varit helt stängd under perioder och 76 procent att man dragit ned på verksamhet.

75 procent tycker att smittskyddsåtgärderna under coronapandemin har varit tillräckliga, men många säger att de kom för sent och var otydliga.

71 procent av dem som svarat möter museibesökare eller publik i sitt arbete. 28 procent jobbar i statlig sektor, 28 procent i kommunal, 24 procent inom ideell sektor/stiftelse, 15 procent i regional och 5 procent i privat sektor.

Det senaste från Kultur

0 0kr