Noterat: Inte särskilt objektiva

Kultur.

Noterat

USA-MEDIER. Jag har prenumererat omväxlande på New York Times och Washington Post, just nu WP. Det är märkligt att båda tidningarna i Sverige har ett rykte att vara liberala och objektiva.  Professorn vid Johns Hopkins University,  journalisten, författaren och tidigare analytikern vid CIA, Melvyn A. Goodman, skriver i Counterpunch om Washington Post och om hur tidningen på redaktionell plats har försvarat den amerikanska exceptionalismen, en aggressiv utrikespolitik och en expansion av USA som militärmakt.

Tidningen har också nära band med CIA och andra amerikanska säkerhetsorgan. En inflytelserik medarbetare, David Ignatius, slår nu på krigstrumman för en militarisering av rymden. Flera av medarbetarna tillhörde rådgivarna till Bush, Cheney och Rumsfeld inför invasionen av Irak där säkerhetsorganen manipulerade bevis som skulle motivera invasionen, som stöddes av både New York Times och Washington Post. Nyligen har tidningen haft redaktionella texter som argumenterat för en aggressiv politik mot Kina.

Troligen kommer Donald Trump och Joe Biden att attackera varandra för att ”vara för mjuka mot Kina”, i den förestående presidentvalskampanjen och många medier kommer att heja på.

Lars Borghem

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr