Irländska kulturskapare kan få basinkomst

Nyheter/Kultur.
Irländska staten föreslår en treårig basinkomst till kulturskapare. (Bild: Pixabay.com)

BASINKOMST. Med anledning av coronapandemin kommer den irländska staten att betala ut basinkomst till kulturarbetare.

Totalt rör det sig om ungefär 2 000 kulturarbetare som under tre års tid kommer att få ta del av en ersättning på 10,5 euro i timmen (motsvarande 108 svenska kronor) rapporterar BBC News. Arvodet kommer att betalas ut veckovis till verksamma inom konst, kultur, scenkonst och liveframträdanden, för att möjliggöra deras fortsatta arbete även under coronapandemin.

Detta är en åtgärd bland flera som Irlands regering tagit till för att minimera de negativa konsekvenserna i kulturbranschen. Förslaget är för närvarande ute på remiss för att utröna vilket belopp som ska gälla, vilka kulturskapare som ska vara berättigade, samt hur dessa ska väljas ut, men beräknas träda i kraft under första halvan av 2022, skriver BBC News.

Anna Brynhildsen

Det senaste från Kultur

0 0kr