Veckans Gussy: Händelser i förväg

Konst

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Kulturellt dubbelliv

1960-TALET. Channa Bankier blickar tillbaka på 60-talet och det kulturella dubbelliv hon