Från NPM till NPD

Konst.

 

Bild: Channa Bankier.

STATEMENT. Konstnären Channa Bankier inleder 2022 med ett tydligt statement. Från NPM till NPD.

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr