”Effekterna av kärnvapen går varken att lindra eller bota”

Intervju.
Vendela Engström, ordförande för Läkare mot kärnvapen (foto: Privat)

KÄRNVAPEN. DCA-avtalet som ska godkännas av Sveriges riksdag den 18 juni innebär att USA fritt ska få tillträde till 17 baser i landet. Flera länder har liknande avtal men Sverige är det enda land i Norden som inte skrivit in ett förbud mot kärnvapen på sitt territorium.

Ett starkt ljussken förblindar alla på terrassen mitt i centrala Stockholm. Bara några hundra meter därifrån detonerar en atombomb. Hettan är så kraftig att kaffet i kopparna ögonblickligen förångas och spårvagnen på gatan förvrids till en svart stålhög. Stötvågen får husen att rämna och lämna efter sig ett månlandskap av sot, betong och förkolnade kroppar.

– Ingen läkare i världen har erfarenhet av att hantera en situation där människor är både krossade, brända, strålskadade , förblindade och traumatiserade, säger Vendela Englund, ordförande för Läkare mot kärnvapen.

Vid en träff av en atombomb mot riksdagshuset i Stockholm beräknas cirka 90 000 människor dödas och 250 000 skadas med komplexa, kombinerade skador

Exemplet är taget ur rapporten Förebygga är enda medicinen. I ett område tre kilometer från explosionsplatsen skulle tryckvågen slå sönder byggnader och infrastruktur. Värmestrålningen skulle få allt brännbart att fatta eld.

Inom en radie av fyra kilometer skulle människor drabbas av fullhuds- brännskador på oskyddad hud- en typ av skada som är mycket smärtsam, resurskrävande och ofta leder till döden. I Sverige finns maximalt 25 brännskadeplatser konstaterar Vendela Englund och tillägger att IVA i Stockholm bara har 60 vårdplatser.

Så långt som nio kilometer från nedslagsplatsen skadas hus av tryckvågen med kross och sårskador på människor som följd.

– Som läkare, mamma och människa anser jag att kärnvapnen måste avvecklas. Eftersom vi skulle stå maktlösa utan att kunna ge lindring eller bot, knapps ens tröst måste vi förebygga!

Fungerar avskräckning?

Experter talar ibland om avskräckningseffekten. Vendela Englund påpekar att det vid möte i FN 2023 tvärtemot fastslagit att den hindrar nedrustning. Den vidmakthåller en ond cirkel där upprustning tillåts att öka och kärnvapenstaterna tar sig rätten att hålla världen gisslan och definiera sina ”intresseområden ”.

Kärnvapenavskräckning har hittills inte förhindrat krig – snarare tvärtom, krigen som rasar i Ukraina och Gaza är tydliga exempel. Aktuella siffror från Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (SIPRI) visar att dagens upprustning har historiskt höga proportioner. När president Macron i Frankrike i maj 2024 hotade med att gå in med fransk trupp i Ukraina svarade Ryssland med hot om nya provsprängningar och användning av kärnvapen.

Fyra minuter till Karlskrona

Utvecklingen av nya bär-system för kärnvapen har eliminerat tiden för eftertanke. Det tar mindre än fyra minuter för överljuds-missiler att nå Karlskrona från Kaliningrad. Eller tvärt om.

– Utan tid för eftertanke innan användning av kärnvapen har vi ett mycket farligt system där beslut om svar måste fattas på sekunder under svår stress, och utan möjlighet att verifiera eller ta in mer information. Det har funnits flera tillfällen då tid, tur eller att kloka erfarna militärer med civilkurage vågat avstå från att trycka på knappen räddat oss, säger Vendela Englund och menar att vi lever i en osäkrare situation i dag än på länge.

– Det finns inget utrymme för tekniska eller mänskliga misstag.

– Inget utrymme för eftertanke. Utvecklingen av AI och datagenererad krigföring kan leda till vår undergång.

En lång och osäker kedja

I Sverige bygger vi upp och restaurerar våra skyddsrum. De är alla avsedda för konventionella krig. I varje kommun finns utrustning för att mäta radioaktivitet. Detta behöver avläsas, rapporteras in och sammanställas, SMHI ge prognoser om vart vinden blåser och var det ska regna. Därefter ska informationen analyseras för lokala prognoser om förväntade nivåer av radioaktivitet, som på nåt säkert sätt når ut till dem som behöver och ska ge hjälp.

– Det är väldigt många länkar i en kedja som ska fungera när mycket elektronik är utslagen av elektomagnetisk puls och samhället troligen är utsatt för cyberattacker. Varje länk kan brista , säger Vendela Englund.

– Troligast kommer nog ingen säkert att veta om de ska stanna eller fly.

Kärnvapenkrig gör alla till förlorare

DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement) som ska förhandlas i Sveriges riksdag innebär att USA fritt ska få tillträde till 17 baser i landet. Flera länder har liknande avtal men Sverige är det enda land i Norden som inte skrivit in ett förbud mot kärnvapen på sitt territorium.

Att inte ha förbehåll mot kärnvapen är en brist som gör att det finns en öppning. Blotta misstanken att kärnvapen kan komma att placeras här gör Amerikanska baser i Sverige till konkreta mål och ökar risken för ett angrepp. Det blir alltså farligare, inte säkrare säger Vendela Englund och fortsätter:

– Som läkare är det mitt jobb att rädda liv och hälsa, lindra och bota. Effekterna av kärnvapen går varken att lindra eller bota. Det enda vi kan göra är att verka förebyggande.

JAN VEJRUD
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Intervju

0 0kr