Opulens horoskop

Existentiellt.
Illustration: Quique / Pixabay.com

ASTROLOGI. “Fantasi finns i magasinet men tycks inte få tillräckligt utlopp.” Opulens fyller fem år. Vår medarbetare Lis Lovén har ställt ett horoskop för magasinet.

Om astrologi

I nuvarande Irak, där Babylon och Mesopotamien låg under antiken utvecklade man astronomin. Och hand i hand med tanken om astronomi, geometri och matematik uppstod tankar om hur stjärnor, måne, sol och övriga planeter påverkar det sociala livet på jorden. Ja, allt liv på jorden.

Kungarna var de första man ställde upp ett horoskop över. Utifrån detta styrdes rikets affärer. Kunskapen om astronomi och astrologi bygger på tanken att en cirkel är 360 grader, och denna cirkel spänner ett band över himlavalvet där solens bana går. Alltså får solen tolv delar av cirkeln, våra tolv månader. Och varje dag har tolv timmar, liksom natten har tolv timmar. Det är således matematiska uträkning som man kan kalkylera en människas öden efter. Man kan tro på själva idén eller ej, men månader och timmar har vi.

Denna exakthet i uträkningarna fick nog astronomerna att fyllas av bävan och förundran. Tanken att Gud eller flera gudar var med i leken är inte långt borta. Stjärnsfären är alltså statistiskt mätbar.

Det var nog i och med upplysningstiden som vetenskap och religion gick skilda vägar, och astrologin föll i vanrykte.

Magasinet Opulens föddes den 6 februari 2017, i vädurens zodiak således. Det innebär också att solen står i vattumannens tecken, vilket är att på ett sätt gå med tiden, men lika gärna gå emot den. Planeten Uranus är i väduren: Den inre andemeningen hos magasinet får hjälp av det nyskapande genom den vågade Uranus inflytande. Magasinet vågar ta plats. Väduren vill gå först, leda!

Solen har en harmonisk förbindelse med månen, vilket skapar lättsamt utbyte mellan tankar, för både sol och måne är lufttecken. Men månen får tidningen att väga många idéer för och emot för att hitta balans och jämvikt. Och idéerna i magasinet tar steg för steg, ständigt stadigt framåt på karriärvägen genom Merkurius i stenbocken, karriärstecknet framför andra.

De två könsplaneterna Venus och Mars skapar grogrund för jämvikt mellan man/kvinna, samtidigt som en revolution pågår: framåtanda i könets tecken! Båda kön befinner sig i väduren…

Jupiter är en gång i aspekt till vattumannens sol, så magasinet vill expandera, men måste lära sig att inte gå for fort fram. Expansion (=Jupiter) och balans (=våg) kan ta ut varandra.

Bakom tidningsbygget finns Saturnus (en fadersgestalt) som försöker tona ner det allt för påstridiga. Ändå är disciplinen, som är typiskt för en Saturnus, den läxa som tidningen lär sig stadigt och sakta. Håll igen lite! Säger Saturnus!

Neptunus, planeten för fantasi, dagdrömmar, illusion befinner sig i fiskarnas eget tecken. Fantasi finns i magasinet men tycks inte få tillräckligt utlopp.

Pluto sedan. Denna starka planet har sprängverkan, men även här hittar vi ett men. Den sprängkraft som finns i magasinet tycks inte riktigt vara i fas med sin inre avsikt. Pluto vill omförvandla, från var?

Just för att norra månnoden finns i jungfrun har det funnits andra önskemål (från läsarna eller?) att det konstnärliga borde fått mer uttryck. Nu tror jag många läsare tycker att jungfrun är för småsint i sitt dividerande och sitt analytiska småjobb. För vem sätter sig och ser det övergripande syftet med tidningen? Opulens borde uppåt lite!

Och den kommande tiden? Om ett tag skulle magasinet kunna få ytterligare lyft från någon konstnärlig instans, var vet jag inte. Till hösten och framöver kommer mycket spännande hända på tidningen. Venus (ett lyft för värderingar, samt kvinnlig makt) är på gång. Merkurius ger avtryck (idéerna). Men Mars (manlighetens planet) kommer i släptåg i efterhand och försöker hänga med på tåget.

Om astrologi

I nuvarande Irak, där Babylon och Mesopotamien låg under antiken utvecklade man astronomin. Och hand i hand med tanken om astronomi, geometri och matematik uppstod tankar om hur stjärnor, måne, sol och övriga planeter påverkar det sociala livet på jorden. Ja, allt liv på jorden.

Kungarna var de första man ställde upp ett horoskop över. Utifrån detta styrdes rikets affärer. Kunskapen om astronomi och astrologi bygger på tanken att en cirkel är 360 grader, och denna cirkel spänner ett band över himlavalvet där solens bana går. Alltså får solen tolv delar av cirkeln, våra tolv månader. Och varje dag har tolv timmar, liksom natten har tolv timmar. Det är således matematiska uträkning som man kan kalkylera en människas öden efter. Man kan tro på själva idén eller ej, men månader och timmar har vi.

Denna exakthet i uträkningarna fick nog astronomerna att fyllas av bävan och förundran. Tanken att Gud eller flera gudar var med i leken är inte långt borta. Stjärnsfären är alltså statistiskt mätbar.

Det var nog i och med upplysningstiden som vetenskap och religion gick skilda vägar, och astrologin föll i vanrykte.

ANVÄND DENNA!
LIS LOVÉN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr