Gud just nu: Samlingssida

Existentiellt

PÅSKSERIE. Under förra århundradet var förutspåelser om religionernas utdöende inte ovanliga. Idag talar många istället om deras comeback.  Under vinjetten Gud just nu kommer Opulens låta olika röster komma till tals om Guds ställning i vår del av världen idag.

Alla publicerade delar:

Vår tids glömska
Av Marcus Myrbäck

Både Myskristus och Che Guevara-Jesus är moderna påfund
Av Kaj Landberg

Tro och alternativa fakta
Av Niklas Anderberg

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.