Författare

Bilan Osman

Bilan Osman har publicerat 1 artiklar.

Breddad journalistik är inte partiskt

Media

REPRESENTATION. ”Samtidigt som mediehusen i alla möjliga branschsammanhang talar om vikten av representation och hur denna är en fråga om journalistikens existensberättigande, klarar redaktionerna inte av en sådan i praktiken”, skriver Bilan Osman.